Tema: Värme | 15 sep 2023

Ny skola i grönt och silver

I Karlstad står snart en ny grundskola klar för barn från förskoleklass till klass sex, med målet att energi-användningen ska hållas på Miljöbyggnad Silver.

Ny skola i grönt och silver
Stockfallets skola från en upphöjd position. Illustration: Karlstads kommun

I december i år står en ny F–6-skola för 475 elever, med tre ihopbyggda byggnader samt en idrottsanläggning, klar i Karlstad, Stockfallets skola.

Skolan i området var för liten och de senaste åren har den hållit till i paviljonger, konstaterar Camilla Jansson, projektledare fastighetsprojekt på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun.

– Den gamla skolan var för liten, konstaterar Camilla Jansson på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun. Foto: Karlstads kommun

– Huset värms med fjärrvärme – det gör vi när vi har geografisk möjlighet. Det har varit väldigt enkelt eftersom fjärrvärmeledningen gick alldeles utanför fastigheten.

Skolan omfattar 19 klassrum, skolkök, skolmatsal, idrottshall med extra takhöjd.

– Det är tio meters takhöjd, för att anpassa för truppgymnastik, cheerleading och deras krav på rumshöjd, eftersom lokalen ska vara en tävlingsarena med läktare i hallen med 150 platser på träbänk.

Enligt Karlstads kommuns byggriktlinjer gäller dimensionerande lägsta innetemperatur i kontor +21 °C, skolor +22 °C och gymnastik-/idrottssalar +18 °C.

Fakta

Stockfallets skola

 • I idrottshallen är den beräknade energianvändningen 57 kWh/kvm, varav värmedelen är 58 procent, fastighetselen (inklusive primärenergifaktor) 22 procent, tappvarmvattnet
  7 procent och värme för luftbehandling 13 procent.
 • I hallen finns en FTX med ett flöde på 3 100 l/s, med en konstant tilluftstemperatur på 22 °C. Drifttiden är 07.00 till 17.
 • I skolan är energianvändningen 62 kWh/kvm, varav värmedelen är 52 procent, fastighetselen (inklusive primärenergifaktor) 30 procent, tappvarmvattnet 8 procent och värme för luftbehandling 10 procent.

Det finns tre huskroppar med var sitt FTX-aggregat, liksom ett aggregat för köket, med vätskekopplad återvinning, på grund av ozonrisken.

– Förslaget att ha vätskekopplad återvinning har vi fått från våra konsulter, lite oklart vad branschpraxis är. Det betyder att verkningsgraden på återvinningen är lägre, men då har vi olika hastigheter på luftflödet som beror på om det lagas mat eller inte – vi kör behovsstyrt, säger Camilla Jansson.

Värmen från aggregaten används för att värma tilluften.

Det finns också ett extra aggregat, eftersom man var tvungen att bygga ett helt nytt våningsplan på ett av husen, .

– Vi fick lösa det på volley. Det var bra att vi kunde lösa det under byggprojektet än när huset var klart.

För kyl och frys i produktionsköket finns koldioxidkyla, vars värme återvinns.

– Det valdes av miljöskäl.

– I skolan har vi radiatorer och i kapprum har vi golvvärme. Golvvärme är bra för upptorkning och av utrymmesskäl. I idrottshallen har vi takvärme, så gör vi väldigt ofta här i Karlstad, säger Camilla Jansson.

I projektet har man också använt en återbrukscontainer.

– I den lades det saker som kanske ses som skräp bara för att man öppnat förpackningen och använt en del av produkterna och inte kan lämna tillbaka den till leverantören. Det här profilerar sig mera på de smarta byggmaterialen, och inte på värmesystemet.
Bygget har utökad sortering av bygg­avfallet, med fler kärl.

De fem kombihuvar som finns på själva skolbyggnaden är gröna, en ovanlig färgnyans på huvar, vilket Camilla Jansson kallar busigt.

– Det blev som arkitekten ritade, vilket är roligt.

Fakta

Bygget

 • Byggherre: Karlstad kommun
 • Byggentreprenör: Serneke
 • Ventilationsentreprenör: Klimatentreprenad
 • Ventilationskonsult: KVE
 • Värmeentreprenör: LG Contracting
 • Värmekonsult: Intec
Publicerad 15 september 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.