Ny nordisk standard för inomhusklimat

En gemensam nordisk standard för inomhusklimat och ett bedömningsverktyg för hållbara renoveringar kan bli några resultat av ett nytt nordiskt samarbete.

Initiativet till samarbetet kommer från Nordiska ministerrådet, som vill göra det enklare för de nordiska länderna att påverka arbetet med gemensamma standarder i Europa. Ett mål är också att underlätta för företag i byggbranschen att erbjuda sina tjänster på den inre marknaden.

Arbetet med att ta fram en ny standard för inomhusklimat, ett nytt bedömningsverktyg för hållbara renoveringar och produktspecifika regler för miljövarudeklarationer av byggvaror leds av ministerrådets organisation Nordic Innovation. Under sommaren skickades de tre förslagen ut på remiss och svaren ska vara inne senast 13 oktober.

– I arbetet med standarden vill vi till exempel ta fram faktorer för vad som är ett gott inomhusklimat. Kan vi peka ut vilka faktorer som är viktigast i Norden? säger Navid Gohardani, projektledare på SIS.

Samarbetet bedrivs i tre olika projekt där Danmark är projektledare för standarden om inomhusklimat och Norge för verktyget för hållbara renoveringar. Finland projektleder arbetet med ett nytt samsynsdokument med produktspecifika regler för miljövarudeklaration av konstruktionsstål och termisk isolering. Det slutliga arbetet ska presenteras i maj 2015.

Parallellt med det nordiska samarbetet tas en ny svensk standard för energiklassning av byggnader fram. En delstandard om klassning av miljöpåverkan publicerades i augusti. Navid Gohardani tror att standarden kommer att få en viktig roll.

– Så fort man bygger energisnålt blir huset stämplat som lågenergihus eller något liknande. Men ibland vill man kanske inte att det ska kallas för något särskilt, utan att det bara ska vara ett bra hus som följer gängse standard, säger han.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/2014 sidan 10

Fakta

Fakta Tre projekt

Det nordiska samarbetet är indelat i tre projekt:

  • ta fram verktyg för bedömning av renovering av en byggnad
  • skapa en klassificeringsstandard för inomhusklimat för nya och befintliga byggnader
  • ta fram produktspecifika regler för miljövarudeklaration för konstruktionsstål och termisk isolering.

Publicerad 17 september 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.