AKTUELL FORSKNING | 31 jan

Ny metod att mäta energianvändning

Ny metod att mäta energianvändning
I sin avhandling har Ingrid Allard Stolterman undersökt vilka kriterier, indikatorer och metoder som används för att reglera energiprestanda hos bostadshus i kallt klimat.

Ingrid Allard Stolterman vid Umeå universitet har i sin doktorsavhandling bland annat utvecklat en ny metod för att verifiera byggnaders energianvändning med minimalt inflytande från brukarbeteende och drift.

TEXT: MIKAEL BERGLING FOTO: ADAM STOLTERMAN

Det är så mycket som kan påverka resultaten, till exempel hur de som bor i huset agerar, alla installationer och vädret under mätperioden.

Efter att ha tagit en civilingenjörsexamen i energiteknik vid Umeå universitet fortsatte Ingrid Allard Stolterman med doktorandstudier och arbete i ett forskningsprojekt kring bostäders energiprestanda.

– Jag har länge varit intresserad av såväl byggnader som klimat- och miljöfrågor.

Energiprestanda i bostadshus regleras med hjälp av kriterier – som i sin tur består av olika indikatorer och kravnivåer – och utvärderas med ett antal metoder.

Vilka indikatorer, kravnivåer och utvärderingsmetoder som används för att reglera bostäders energiprestanda kan ha stor påverkan på byggnadsbeståndets framtida energiprestandautveckling.

I sin avhandling har Ingrid Allard Stolterman studerat vilka kriterier, indikatorer och metoder som används för att reglera energiprestanda hos bostadshus i kallt klimat med fokus på Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

– För att på ett rimligt sätt kunna jämföra de olika länderna använde jag mig av fallstudier och utvärderingar av specifika hus. Sverige, Norge och Finland har ganska lika byggnadstraditioner, medan Ryssland avviker i det här sammanhanget.

I avhandlingen pekas det på flera skillnader mellan hur energiprestanda för bostadshus regleras i de fyra länderna. Några exempel:

• De svenska byggreglerna utmärker sig genom att i högre grad kräva mätningar för att utvärdera byggnaders energiprestanda i driftfasen
• De finska reglerna har ett större fokus på byggnadens värmeförlust och striktare energiprestandakriterier
• I de norska och ryska byggreglerna ställs det inte krav på energiproduktionens effektivitet eller val av energikälla
• I Ryssland finns det ett stort fokus på byggnadens formfaktor – relationen mellan byggnadens volym och den omslutande arean – som gör det fördelaktigt att bygga stora flerfamiljshus framför små villor

– Ryssland har också mindre strikta krav när det gäller husens isolering, säger Ingrid Allard Stolterman.

Hon har inte undersökt om frånvaron av krav när det gäller energiproduktionens effektivitet eller val av energikälla i de norska och ryska reglerna beror på att länderna är stora producenter av olja och naturgas.

– Det kan ha betydelse. De hade tidigare sådana krav, men har tagit bort dem i de senaste versionerna av sina byggregler.

I Sverige och Finland stimulerar kraven användning av värmepump medan de avskräcker från direktverkande el.

Är det något av länderna som du vill lyfta fram som en förebild?

– Det beror på vad man vill uppnå. Länder kan ha olika mål. Finland har striktast krav när det gäller värmeförluster och energianvändning.

– Jag tycker att det är viktigt att jämföra olika länders energiprestandakriterier för byggnader. Dels för att veta var man själv ligger, dels för att lära av varandra. Eftersom kraven påverkar hur byggnadsbeståndet utvecklas kan valet av indikatorer och kravnivåer få stora konsekvenser.

Det kan ibland kan vara svårt att genom mätningar i den färdiga byggnaden verifiera att den projekterade energiprestandan verkligen har uppnåtts.

– Det är så mycket som kan påverka resultaten, till exempel hur de som bor i huset agerar, alla installationer och vädret under mätperioden, säger Ingrid Allard Stolterman, som har utvecklat en metod som kan användas för att verifiera den färdiga byggnadens energianvändning med minimalt inflytande från brukarbeteende och byggnadens drift.

– Metoden bygger på en analys av det så kallade ”prestandagapet”, skillnaden mellan den projekterade energianvändningen och den uppmätta energianvändningen i den färdiga byggnaden. Metoden har bra tillförlitlighet och baseras på fyra månaders mätdata under den mörkaste delen av året. I dag använder sig många av data från energibolagen när det gäller den köpta energin. Det är uppgifter som det är ganska lätt att få tag på, men som inte ger lika tillförlitliga resultat. 

Fakta

Avhandlingen

• Regulating energy performance of residential buildings in cold climate. Umeå universitet
• Godkändes 2021-12-10

Publicerad 31 januari 2022

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.