Ny märkning av brandspjäll

Från den 1 september gäller inte längre typgodkännanden av brandspjäll. I stället kan spjällen CE-märkas, men det blir inget krav förrän 1 juli nästa år. Under tiden uppstår ett vakuum med stor ovisshet kring vilka krav produkterna faktiskt uppfyller.  

– Just nu håller vi på att plocka bort typgodkännandebevisen från hemsidan, säger Per Adolfsson, certifieringshandläggare hos SP Sitac.
Övergångstiden för tillverkarna har passerat och brandspjällen bör nu i stället vara CE-märkta enligt standarden EN 15650. CE-märkningen blir dock inte obligatorisk förrän 1 juli nästa år. Produkter vars typgodkännanden går ut, och där tillverkaren inte hunnit, haft råd eller velat CE-märka sina produkter hamnar i ett sorts vakuum. Det kan bli stor ovisshet kring vilka krav produkterna faktiskt uppfyller. En tillfällig lösning finns dock.
– Vi erbjuder en egen så kallad P-märkning som baseras på det tidigare typgodkännandet. Denna P-märkning gäller minst fram till 1 januari, men vi har föreslagit att den ska gälla ända fram till 1 juli nästa år när det blir obligatoriskt med CE-märkning, säger Per Adolfsson.

Nya regler nästa sommar
Från och med 1 juli 2013 kommer nya regler att gälla även för den frivilliga P-märkningen. Då blir märkningen endast möjlig för CE-märkta brandspjäll som ingår i system med andra komponenter, exempelvis ventilationskanaler och anslutande byggnadsdelar. I P-märkningen ingår också granskning av projekterings- och monteringsanvisningar enligt svenska byggregler. Även krav på automatisk funktionskontroll av spjäll och aktivering med rökdetektor ingår.

Att SP Sitac erbjuder en egen märkning har sin bakgrund i att CE-märkningen inte täcker in alla krav som fanns i typgodkännandet. Exempelvis fanns tidigare ett krav på automatisk funktionskontroll av brandspjället. Det finns inte med i CE-märkningen, vilket innebär att funktionskontrollen kan behöva göras manuellt.
– Det här är något som man måste bli noga med att kolla nu, säger Per Adolfsson.
En annan förändring i-och-med CE-märkningen är att det blir fler klasser. Till exempel tillkommer en S-klass med krav på hur tätt spjället ska vara både vid rumstemperatur och vid påverkan av heta brandgaser. Övriga klasser har inga krav på täthet i rumstemperatur och tillåter högre läckage vid brand än S-klassen. Fler detaljer kring de nya reglerna beskrivs i en artikel i Energi & Miljö 12/2011.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 10/2012 sidan 34
 

Publicerad 19 oktober 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.