Geoenergi | 27 dec 2022

Ny kartfunktion för geoenergi

SGU har lanserat en ny kartvisningsfunktion för geoenergi. Kartvisaren innehåller information om beräknad värmeledningsförmåga utifrån mineralsammansättning i bergartsprover och kan användas som underlag för geoenergianläggningar.

Ny kartfunktion för geoenergi
Utsnitt från SGU:s kartvisare Geoenergi.

Informationen kan tillsammans med uppgifter om brunnar, jorddjup och hur mycket vatten marken släpper igenom användas som underlag för planering av geoenergianläggningar.

Vid utvinning av geoenergi har berggrundens värmeledningsförmåga stor betydelse, exempelvis är effekten som man kan ta ut ur en bergvärmeanläggning proportionell mot värmeledningsförmågan. Stora jorddjup kan medföra ökade kostnader för foderrör i samband med borrning. Hög hydraulisk konduktivitet, det vill säga hur mycket vatten marken släpper igenom, kan vara en fördel vid utvinning av energi eftersom vattenflöden i berggrunden kan bidra till att höja den uttagbara effekten.

För att underlätta planering av geoenergianläggningar har därför SGU tagit fram den nya funktionen, där beräknad värmeledningsförmåga utifrån mineralsammansättningen i bergartsprover (tunnslip) redovisad som punkter. Data från proverna har använts som underlag för att bedöma värmeledningsförmågan i olika intervall för de bergarter som redovisas i kartvisaren Berggrund 1:50 000-1:250 000. I kartvisaren finns också uppgifter om brunnar, jorddjup och hydraulisk konduktivitet i berg som finns redovisade i andra kartvisare.

Källa: SGU

Publicerad 27 december 2022

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.