NVS köpte i Norge

NVS har genom koncernens dotterbolag i Norge, NVS AS, förvärvat installationsföretaget Olav C.Jensen & Sön AS i Ski strax utanför Oslo.

 

Förvärvet utgör ett led i NVS och ägaren Imtech N.V:s tillväxtstrategi för den nordiska marknaden. Förvärvet ligger också i linje med en långsiktig strategi att expandera NVS serviceverksamhet i Norge.

NVS i Norge är idag marknadsledande på den norska marknaden när det gäller stora och komplexa installationsprojekt. Ett av målen med förvärvet av Olav C. Jensen & Sön är att också flytta fram marknadspositionen som bred serviceaktör inom installationsområdet. Genom att Olav C. Jensen blir en NVS‐filial i Ski förstärker samtidigt NVS sin närvaro i en intressant och expansiv region. NVS har sedantidigare ett drygt 10‐tal filialer runt om i Norge.

NVS verksamhet i Norge har haft en positiv tillväxt och omsättningen har mer än femdubblats under de senaste tio åren. I början av 2008 skedde ett betydande företagsförvärv (Knut Nilsen & Co AS), och NVS koncernchef Håkan Bergkvist ser goda möjligheter till fortsatt expansion.

– Med Imtech N.V som stark ägare har vi alla de resurser som krävs för att fortsätta tillväxten i Norden genom ytterligare förvärv. Tillsammans har vi också format en gemensam vision om hur vi ska bredda koncernens totalerbjudande till marknaden. För verksamheten i Norge innebär det att vi ska förstärka vår kapacitet inom service och underhåll, och förvärvet av Olav C. Jensen & Sön är ett steg i den kapacitetsutbyggnaden, säger Håkan Bergkvist.

Stein Dahle som leder NVS verksamhet i Norge menar att resurserna och servicekompetensen hos Olav C. Jensen & Sön, som har ett 15‐tal medarbetare, blir en stark plattform när NVS etablerar en filial i Ski, som är beläget mellan Oslo och Fredrikstad.

– Regionen har i flera år varit mycket expansiv med mycket byggnation och det finns en marknad för de servicetjänster vi kommer att erbjuda. Jag ser också goda möjligheter att bredda serviceerbjudandet till viktiga kundgrupper. Olav C. Jensen har en bred kundbas hos såväl större fastighetsägare som industrin och det är kunder som efterfrågar allt bredare servicekoncept. Vår ambition är därför att tillsammans med den nuvarande ledningen i företaget stegvis utveckla sådana koncept och även etablera NVS som ett starkt varumärke i regionen, avslutar Stein Dahle.

Källa: NVS Installation AB

Publicerad 1 april 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.