NVS Installation förvärvade Dextella Industrirör

NVS Installation AB har köpt Dextella Industrirör AB som är specialiserat på industri‐ och anläggningsuppdrag inom främst processindustrin.

 

Företaget har specialistkompetens inom svetsning, rörinstallationer samt krävande montageuppdrag. Dextella har ett 20‐tal medarbetare och företaget kommer att utgöra en del av NVS‐koncernens affärsområde NVS Industri.

NVS Industri är en av marknadsledarna när det gäller rörinstallationer till kraft‐ och värmeverk, process- och pappersindustrin samt anläggningar för energi‐ och värmeåtervinning. NVS Industri verkar i hela Sverige med anläggningar i Karlstad, Stenungsund och Sölvesborg. Det finns även en filial i Oslo‐området. Affärsområdet verkar även genom NVS‐koncernens övriga filialkontor med olika resurser såsom projektledning, planering och installation.

NVS Industri har nyligen inlett en långsiktig satsning på ökad tillväxt och en ökad marknadsnärvaro. Förvärvet av Dextella utgör enligt NVS Installations VD och koncernchef Håkan Bergkvist ett viktig led i denna satsning.

– Genom förvärvet tillförs NVS Industri ny kompetens och resurser vilket är viktigt då den typ av projekt som det här handlar om ofta är stora, komplexa och som ska utföras under korta ledtider. Vi ser stora möjligheter att expandera affärsområdet såväl geografiskt som mot nya kundsegment. Den erfarenhet och det kunnande som finns inom Dextella blir mycket värdefullt för oss i den utvecklingen, säger Håkan Bergkvist.

Dextella startades 1999 av Fredrik Larsson och Lennart Persson. Båda ser fram mot att utveckla verksamheten som en del av NVS Industri, och Fredrik Larsson menar att industrins allt tuffare krav på rörinstallationsprojekt varit en avgörande faktor för försäljningen.

– Sedan starten av Dextella har vi haft som ambition att bygga upp ett starkt företag med resurser som svarar upp mot främst processindustrins krav. Det har vi lyckats bra med, men vi känner också att kraven ständigt ökar bland annat när det gäller vår förmåga att hantera stora projekt. Genom att bli en del av NVS Industri får vi betydligt större möjligheter att svara upp mot de kraven, samtidigt som vi kan satsa ännu mer på en utökad kundservice, avslutar Fredrik Larsson.

Källa: NVS Installation AB

 

Publicerad 6 oktober 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.