NVS förvärvar VVS-företag i Umeå

NVS Installation AB har förvärvat VVS-företaget Sävar Energitjänst AB i Umeå som under 2007 omsatte drygt 30 MSEK och har 25 anställda. NVS har sedan tidigare ett filialkontor i Umeå och förvärvet av Sävar Energitjänst är ett led i en utökad regional satsning inom området energi-, service- och underhållstjänster.

I början av mars offentliggjorde NVS ett större förvärv i Norrköping och i samband med koncernens starka bokslutskommuniké för 2007 ett par veckor senare uttalade NVS koncernchef Håkan Bergkvist en tydlig ambition att öka NVS tillväxt genom fler strategiska förvärv. Ett av målen för förvärven är att ytterligare stärka NVS regionala närvaro i Sverige och på andra platser runt om i Norden.

Sävar Energitjänst startades i Umeå 1987 och när verksamheten nu blir en del av NVS sker en renodling mot serviceverksamheten. NVS har sedan tidigare en filial i Umeå och den växer nu betydligt och får fler medarbetare genom den samlokalisering som kommer att ske vilket Ola Månsson regionchef ser som mycket positivt.

Källa: NVS

Publicerad 15 april 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.