Klimatberäkning | 26 jan 2023

Nu tål huset att synas i sömmarna

Trikåfabriken i Malmö, 100 år gammal, har renoverats – med ledorden återbruk, hållbarhet och energieffektivering.

Nu tål huset att synas i sömmarna
Trikåfabriken i Malmö är ett av Sveriges första ombyggnationsprojekt som klimatberäknats. Byggnaden är planerad och ombyggd för att uppfylla certifieringskriterierna enligt Miljöbyggnad drift nivå Guld. Foto: Felix Gerlach

Fram till mitten av 1980-talet tillverkades det bland annat damunderkläder i byggnaden i kvarteret Bilden nära Möllevångstorget i centrala Malmö. Sedan dess har olika företag haft kontor i lokalerna.

Häromåret började fastighets­ägaren Stena fastigheter, i samarbete med ankarhyresgästen arkitektbyrån Fojab, renovera byggnaden.

Sofia Lagerblad, affärsutvecklingschef, Stena fastigheter i Malmö. Foto: Stena

– Vi var tvungna att göra något. Lokalerna uppfyllde inte längre myndighetskrav när det gällde bland annat ventilation, tillgänglighet och brandutrymning. De var också svåra att dela av efter hyresgästernas anspråk med resultat att många satt på ytor som var ineffektivt nyttjade, berättar Sofia Lagerblad, som är affärsutvecklingschef på Stena fas­tigheter i Malmö.

Ambitionen under renoveringen har varit att både ut- och invändigt bevara husets karaktär och anpassa planlösningar, tekniska installationer och liknande efter den. I trägolvet syns fortfarande spår efter tunga stickmaskiner. Även pelarna påminner om tiden då byggnaden användes som fabrik.

De fönster som inte hade förvanskats har restaurerats, isolerats och återställts till sitt ursprungliga utseende. Övriga fönster har återskapats i gammal stil.

Fönster i solutsatta lägen har försetts med en mellanliggande solavskärmning som styrs av solljus och temperatur.

Uppvärmning sker med fjärrvärme. En smart komforttjänst, AI och termisk tröghet ska ge jämnare klimat och minskade värmekostnader.

Ventilation och klimatisering sker med hjälp av vav-system med kyld tilluft (Lindab). De fyra luftbehandlingsaggregaten – med en kapacitet på mellan 1 m3/s och 4,5 m3/s – är placerade i lika många fläktrum.

– Luftflödet regleras via närvaro och ökar automatiskt om temperatur eller koldioxid sticker i väg, säger Sofia Lagerblad.

Hyresgästerna kan inte själva forcera flödet. Däremot har de möjlighet att reglera rumstemperaturens börvärde inom ett intervall som fas­tighetsägaren bestämmer.

Ambitionen har varit att bevara husets karaktär och anpassa planlösningar, tekniska installationer och liknande efter den. Foto: Felix Gerlach

Alldeles i anslutning till den nya undercentralen för fjärrvärme har det byggts ett elrum för el och fiber.

– På taket är det installerat solceller med strängoptimerare för maximal elproduktion. Optimeraren gör att respektive panel blir mindre beroende av övriga paneler i samma sträng.

– Elen från solcellerna ska användas för kylning av tilluft, elbilsladdning och som fastighets- och verksamhetsel. Växelriktaren Energy Hub kombinerar solenergi, lagring och laddning.

Att arbeta aktivt med återbruk bidrar också till att minska en byggnations klimatavtryck. Vi arbetar för att halvera bolagets klimatpåverkan till 2030.

Inför renoveringen inventerades vad för material och produkter som skulle kunna återbrukas. Det togs fram planer för hur återbruket skulle gå till och beslutades vad som skulle lagerhållas respektive skickas till återförsäljare.

Under produktionsskedet fanns det ett ”Återbruksmuseum” där bland annat dörrar, handtag, lampor, golv, brädor, tegel/murstenar, rosettventiler och äldre elektronikdetaljer samlades.

– Vi har återbrukat det som vi har kunnat. Till exempel har innerväggar murats upp av sparade tegelstenar. Det finns en charm i att behålla många gamla detaljer. Det ger en karaktär och känsla till byggnaden.

– Att arbeta aktivt med återbruk bidrar också till att minska en byggnations klimatavtryck. Vi arbetar för att halvera bolagets klimatpåverkan till 2030, säger Sofia Lagerblad.

Hon berättar att det finns en del svårigheter som branschen behöver arbeta vidare med för att förenkla återbruksarbetet, till exempel tidsdiskrepenser mellan projektplanering, produktionsstart och åtkomst av material, kvalitetsmärkningar, garantier, avskrivningsbarhet och en del BBR-krav.

Vad tycker hyresgästerna?

– Det finns i dag en större acceptans än tidigare för att vi arbetar med återbruksmaterial och att planlösningar behöver anpassas till husets förutsättningar.

Trikåfabriken är ett av Sveriges första ombyggnationsprojekt som klimatberäknats. Byggnaden är planerad och ombyggd för att uppfylla certifieringskriterierna enligt Miljöbyggnad drift nivå Guld.

Sedan i höstas är lokalerna på sammanlagt cirka 4 000 kvadratmeter helt uthyrda, framför allt till företag i kreativa branscher. Exempel på en hyresgäst, förutom arkitektbyrån Fojab, är filmproduktionsbolaget Anagram som låg bakom tv-serien ”Tunna blå linjen”.

Nästa etapp är en tillbyggnad på cirka 2 200 kvadratmeter som är tänkt att länka ihop kvarteret.

– Vi har precis färdigställt programhandlingar för tillbyggnaden och inlett fördjupade intressentdialoger. Vi arbetar för att inflyttning ska kunna ske i början av 2025.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 26 januari 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.