Brunnar | 17 aug 2023

Nu ska det forskas på de djupa brunnarna i Finland

De djupa brunnarna i anknytning till St1:s geotermiska pilotprojekt i finska Esbo – som Energi & Miljö skrev om i nummer 3–4/2020 – har nu överlämnats till forskning. Den planerade värmeanläggningens kapacitet blev inte ekonomiskt lönsam.

Nu ska det forskas på de djupa brunnarna i Finland
Energi & Miljö skrev om det geotermiska projektet i finska Esbo i nummer 3-4/2020.

Vid St1:s geotermiska värmeanläggning i Otnäs (Otaniemi) i Esbo, borrades två brunnar med ett djup på över sex kilometer, med en temperatur på omkring 120 grader i berggrunden. Projektet avbröts då man inte lyckades få vattnet att strömma med tillräcklig kraft åt det andra hållet. I det här skedet har St1 överlåtit projektets brunnar till vetenskaplig forskning.

Finlands djupaste brunnar, som borrats i hård finsk granit, har enligt St1 väckt ett stort intresse som forskningsobjekt. Sett ur ett internationellt perspektiv skapar brunnarna en unik forskningsmiljö där studier i geotermisk energi och andra geovetenskaper kan användas inom mikrobiologisk forskning.

Teppo Arola, geoenergiexpert på finska GTK. Foto: GTK

Utöver ett internationellt intresse har bland annat finska Teknologiska forskningscentralen VTT, Geologiska forskningscentralen GTK och Helsingfors universitet visat intresse.

– Forskning av brunnarna i Otnäs är en unik chans att lyfta fram finländsk och internationell kunskap inom geotermisk energi och övriga geovetenskaper, säger Teppo Arola, som är ledande expert på geoenergi vid GTK.

St1 satsar fortsatt kraftigt i utvecklingen av geotermisk värmeproduktion. Kunnandet inom geofysik och geologi som projektet i Otnäs medfört utgör en stadig grund för utvecklingsarbetet.

– Kunskapen vi skaffat oss i Otnäs har kunnat nyttjas i utvecklingsarbetet av värmebrunnar, vilket producerar allt konkurrenskraftigare lösningar för uppvärmningen av större fastigheter, såsom till exempel flerfamiljshus och köpcentrum , säger Hannes Haapalahti, chef vid enheten Heat from the Ground på St1.

– Avancerade geovärmelösningar kommer att spela en avgörande roll för övergången till utsläppsfri produktion av värme. Den gröna övergången kräver både ett fördomsfritt utvecklingsarbete och betydande investeringar i nya utsläppsfria energilösningar.

Publicerad 17 augusti 2023

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.