Nu kommer BIM i nya dimensioner

Att göra tidsplanering i BIM har kommit igång inom övergripande byggnadsprojektering. Men på installationssidan står man ännu och stampar i startfållan. Dock är det inte långt kvar innan installationerna också tidsplaneras i 4D BIM, tror de som följer utvecklingen.

Objektbaserad projektering med byggnadsinformationsmodeller (BIM) har mognat och används i allt fler byggprojekt. I takt med utvecklingen läggs det fler dimensioner till byggnadsinformationsmodellen, som 4D (tidsplanering) och 5D (kalkylering). Tidsplanering med Pert- och Gannt-schema får vika undan för andra metoder. Med en pressad tidsplan och komplicerad byggnad, finns åtskilligt att vinna på att visuellt kunna åskådliggöra hur byggnaden växer fram längs en tidsaxel. Programvara för 4D BIM kan användas för att upprätta en tidsplan för bygget, och för att granska realismen i den.

Tidsplaneringen med BIM kan tydliggöra i vilken följd olika delar i bygget ska komma på plats. Med tidsfaktorn ökar möjligheterna att upptäcka potentiella störningar. Man ska lättare kunna se kollisioner i konstruktionen och vid monteringen.

Ännu tycks inte aspekten tidsplanering inom BIM ha börjat tillämpas inom installationstekniken. Vi har förgäves försökt hitta exempel som kan visa om 4D tillämpas inom installationer. Men de som följer BIM-utvecklingen ser förutsättningar för att det snart ska bli verklig handling.

Inte fullt utvecklade
Marko Granroth är en av dem som länge följt BIM via sin anställning hos Sweco. Han är också kursledare för en BIM-kurs inriktad mot kalkyl och tidsplanering vid KTH Stockholm. Marko Granroth konstaterar att it-verktygen för 4D och 5 D BIM börjar bli ganska mogna:
– De kan beskrivas som beprövade, men ännu inte fullt utvecklade.

Marko Granroth har ännu bara sett 4D BIM tillämpad övergripande på byggproduktioner, men inte för tekniska installationer som el, värme och ventilation.

En förklaring till att 4D BIM, och även 5 D, bara använts till själva byggnadsproduktionen, är att de stora vinsterna finns där. Programvarutillverkarna har sett marknaden där, och riktat insatserna dit.
– Men jag tror det kommer på installationssidan om några år, då är it-verktygen tillräckligt bra, säger han.

Först lär 4D BIM komma inom rör och luftbehandling, bedömer han. Det tar längre tid för elsidan och styrsystem, eftersom dessa inte ritas så detaljerat och därmed måste utvecklas för att passa BIM.

Men att tidplanera i BIM-verktyg kan vara ganska omständligt anser Marko Granroth.
– För en erfaren produktionsledare på ett bygge ger 4D BIM kanske inte så mycket, han kan gå på sin erfarenhet. Men om du är ny som produktionsledare är 4D ett utmärkt sätt för göra en produktionsplan och testa den. Därmed kan man bygga upp erfarenheten inom tidsplanering.

Han tror ändå att tidsplanering med stöd av objektbaserad projektering  kan slå igenom rätt snabbt, inte minst då många äldre produktionsplanerare snart lämnar arbetslivet, och de ersätts av unga som tillägnar sig moderna arbetsverktyg.

Kräver mycket arbete
Marko Granroth konstaterar att tidsplaneringen kräver mycket arbete, oavsett om det görs traditionellt eller med 4D BIM, men med objektbaserad projektering följer möjligheten att testa tidsplanen så att den blir riktigt bra.

Andreas Udd, BIM-ansvarig vid Skanska Installation AB, har inte heller sett 4D BIM inom teknikinstallationer. Han framhåller att 3D BIM varit en tydlig hjälp för olika tekniska installatörer att förstå varandras delar. Med tidsplanering på objekten bör förståelsen öka:
– Med monteringen i en tidsplan, där man kan se andra installationer, kan man förutse att olika montörer ska in i samma utrymme samtidigt. Det blir en samordningseffekt som gör det lättare att få ihop helheten, säger han.

Det kan bli väldigt mycket arbete med 4D BIM tidsplanering, påpekar Andreas Udd, när man ska koppla olika objekt i byggnaden och tidssätta dem till tidsplanen. Och ju lägre detaljnivå på objekten, desto mer arbete.
– I dag är 4 D BIM mycket manuellt arbete, säger han och hoppas att det så småningom ska bli mer automatik. För att det ska fungera krävs gemensamma standarder för benämning av byggdelar.

Stor skråuppdelning
Tomas Engdahl, vid Bengt Dahlgren AB, arbetar med BIM-projektering, och har även undervisning vid KTH Stockholm. Han beskriver att 4D BIM inom installationer är i sin linda. 4D tidsplanering görs i dag mestadels av bygg- och projektledande företag, och då främst i större projekt.

Han pratar om en bransch med skråuppdelning där varje disciplin jobbar för sig. Men nya högre krav på byggnader kräver mer samarbete, och där kan 4D BIM vara en konkurrensfördel för installationsentreprenörer.
– Branschen behöver förändras. Husen måste både bli funktionella och trevliga att bo i. Vi måste även ha råd att bygga. Våra byggnader måste ses i en helhet där alla discipliner måste samarbeta för lägre produktionskostnader samt högre energikrav, då kan vi inte göra fel under genomförandet utan måste effektivisera byggprocessen. Där kan BIM-metodik spela en stor roll.

Priset inget hinder i dag
Något som länge bromsat installationsbranschen har varit dyra och krångliga programvaror, som kräver väl utbildad personal.
– Det lossnar nu, det finns billigare och bättre program, säger Tomas Engdahl, som tror att utvecklingen snabbt kommer att ta fart.
– Snart kommer man att kunna bygga fastigheter i datorn, mer på detaljnivå. Genom 5D kalkyler kan man på kort tid få god uppfattning om kostnader, och man vet hur lång tid det tar genom 4D. Faktum är att vi bara sett början på tekniken inom detta område.

Björn Åslund, Energi & Miljö nr 3/12 sid 28-30
 

Publicerad 17 mars 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.