Vattenvärld | 18 mar

Nu börjar vattenvärlden rivas

Stora delar av Lisebergs nya vattenvärld Oceana förstördes i en brand den 12 februari, strax efter att den börjat vattenfyllas och snart redo att ta emot besökarna. Nu inleds rivnings- och saneringsarbetet av de brandhärjade delarna.

Nu börjar vattenvärlden rivas
Nu börjar NCC rivas och sanera de brandskadade delarna av vattenvärlden Oceana på Liseberg.

När branden på Oceana bröt ut i mitten av februari var projektet i slutfasen och snart färdigt för att lämnas över till Liseberg.

Tack var en effektiv räddningsinsats under brandförloppet är större delar än vad som tidigare förväntats helt eller delvis oskadade. Trots det är det stora delar som är förstörda och nu måste rivas.

− Vi är imponerade av hur Liseberg hanterat situationen som uppstått efter den tragiska branden på Oceana. De har agerat professionellt i ett mycket svårt läge. Vi arbetar nu tillsammans i tät dialog för att på bästa sätt bidra arbetet med att utreda hur Oceana kan byggas upp igen där rivningsarbetet är ett första steg oavsett framtida beslut, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef Building Sverige på NCC som ska utföra rivning- och saneringsarbeten.

Arbetet som nu kommer inledas på byggarbetsplatsen handlar om att lyfta och transportera bort brandrester, montera ner delar som inte kan återanvändas, sanera platsen för att möjliggöra nybyggnation och att omhänderta släckvattnet som finns kvar på platsen.

Sedan en tid tillbaka har projektet arbetat för att säkra och skydda platsens intakta delar och minimera framtida skador på dessa genom att bland annat starta ventilation, värme och vatten. Detta arbete fortsätter.

I dagsläget finns inget klart slutdatum för rivnings- och saneringsarbetet. Det är ett komplext uppdrag, där troligtvis attraktionstornet, bassänghallens tak och de bärande limträbalkarna behöver rivas, samtidigt som det är viktigt att undvika ytterligare skador på ytor som hittills klarat sig från branden.

Publicerad 18 mars 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.