Beräkning | 7 okt 2022

NCC:s nya metod ska göra energiberäkningar säkrare

Hittills har det varit svårt att räkna på om en byggnad uppfyller sitt energikrav eller ej. Den utmaningen tror sig NCC kunna lösa med en ny metod för att bedöma risk i energiberäkningar för flerbostadshus som tagits fram genom ett forskningsprojekt som byggföretaget varit drivande i.

NCC:s nya metod ska göra energiberäkningar säkrare
NCC har varit drivande i ett forskningsprojekt för att ta fram ny metod för att bedöma risk i energiberäkningar för flerbostadshus. Foto: Pixabay

Vid nybyggnation av flerbostadshus görs energiberäkningar som baseras på schablon-värden. Detta innebär en stor osäkerhet och leder ofta till att en säkerhetsmarginal läggs på. Om osäkerheten underskattas och marginalen läggs för lågt kommer byggnaden att underprestera och inte uppfylla kraven för energihushållning.

Skulle däremot säkerhetshetsmarginalen vara större än nödvändigt måste mer högpresterande, och ofta dyrare, lösningar väljas. Det här leder till att byggnaden överpresterar och att byggnadskostnaderna ökar. Därför har det varit viktigt att hitta en metod som där osäkerheterna inkluderas i beräkningarna.  För att kunna göra detta har ett stort antal beräkningar utförts med olika indata på exempelvis U-värde av fönster, lambda-värde av isolering och värmeåtervinning av FTX-system.

Bakom forskningsprojektet står NCC tillsammans med Lunds tekniska högskola, StruSoft, och Equa Simulations.

Resultatet har blivit en säkrare beräkningsmetod som visar hur den verkliga energi-användningen kan komma att variera och sannolikheten att energikraven uppfylls.

Metoden bidrar till en ökad förståelse för hur energianvändningen kan variera i ett hus samt var man ska lägga fokus vid en energioptimering.

– För oss på NCC innebär beräkningsmetoden att vi får bättre koll på riskerna, vilket innebär ökad träffsäkerhet mellan beräknad och uppmätt energianvändning i flerbostadshusbestånd. Det här innebär också en ökad trygghet för kunden både vad gäller energiprestanda och ekonomi, säger Stephen Burke, ledande teknisk specialist NCC och universitetslektor i byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola.

Nästa utvecklingssteg av energiberäkningsmetoden handlar om att få fram data som omfattar andra typer av byggnader som exempelvis kontor, skolor och sjukhus med olika material, konstruktioner och användarprofiler.

Källa: NCC

Publicerad 7 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.