ENERGINÄTVERK | 25 maj 2016

Nätverk ska snabba på energieffektiviseringen

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag. Därför har man initierat regionala nätverk som samordnas av de regionala energikontoren och länsstyrelserna.

Energi myndighetens effektiviseringsnätverk bygger på en modell som har använts framgångsrikt Tyskland. De nätverk som Energimyndigheten finansierar bygger på LEEN – Learning Energy Efficiency Networks – som betyder lärande energieffektiviseringsnätverk. Nätverken kommer att starta under 2016 och pågå i fyra år. Förutom möjligheten att utbyta erfarenheter med andra företag, som också arbetar för att sänka sin energianvändning, får företagen bland annat hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Företagen får också tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert och kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.

För att delta i ett nätverk krävs det bland annat att företaget vill bidra med sitt eget engagemang och sin tid samt betala en deltagaravgift på 10 000 kronor per år. En koordinator leder nätverken och har även en energiexpert kopplad till sig. Koordinatorn ansvarar för att hålla samman och driva nätverkets aktiviteter samt sköta rapportering till Energimyndigheten för att underlätta administrationen för företagen. Nätverkets energiexpert bistår med kunskap för att stärka företagens energiarbete. Energiexpertens roll är att ge företagen stöd i det praktiska energieffektiviseringsarbetet, kommunicera resultaten från energikartläggningen och presentera lämpliga åtgärdsförslag.

Aktea ska tillsammans med ÅF stå för denna expertis under de närmaste två åren, med en option på förlängning i ytterligare två. Aktea har ramavtal med Energimyndigheten, och har i detta fall bjudit in ÅF till ett samarbete. Avtalsvärdet är 35–40 miljoner kronor för de första två åren.

Publicerad 25 maj 2016

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.