ENERGINÄTVERK | 25 maj 2016

Nätverk ska snabba på energieffektiviseringen

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag. Därför har man initierat regionala nätverk som samordnas av de regionala energikontoren och länsstyrelserna.

Energi myndighetens effektiviseringsnätverk bygger på en modell som har använts framgångsrikt Tyskland. De nätverk som Energimyndigheten finansierar bygger på LEEN – Learning Energy Efficiency Networks – som betyder lärande energieffektiviseringsnätverk. Nätverken kommer att starta under 2016 och pågå i fyra år. Förutom möjligheten att utbyta erfarenheter med andra företag, som också arbetar för att sänka sin energianvändning, får företagen bland annat hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Företagen får också tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert och kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.

För att delta i ett nätverk krävs det bland annat att företaget vill bidra med sitt eget engagemang och sin tid samt betala en deltagaravgift på 10 000 kronor per år. En koordinator leder nätverken och har även en energiexpert kopplad till sig. Koordinatorn ansvarar för att hålla samman och driva nätverkets aktiviteter samt sköta rapportering till Energimyndigheten för att underlätta administrationen för företagen. Nätverkets energiexpert bistår med kunskap för att stärka företagens energiarbete. Energiexpertens roll är att ge företagen stöd i det praktiska energieffektiviseringsarbetet, kommunicera resultaten från energikartläggningen och presentera lämpliga åtgärdsförslag.

Aktea ska tillsammans med ÅF stå för denna expertis under de närmaste två åren, med en option på förlängning i ytterligare två. Aktea har ramavtal med Energimyndigheten, och har i detta fall bjudit in ÅF till ett samarbete. Avtalsvärdet är 35–40 miljoner kronor för de första två åren.

Publicerad 25 maj 2016

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.