Nattvandrare ska avslöja energitjuvar

Nattvandring i industrilokaler har använts för att spara energi i flera år. Nu ska systemet spridas över Europa, och siktet är inställt på butikslokaler.
Med en så relativt enkel åtgärd som nattvandring i tomma lokaler går det att identifiera onödig el- och värmeanvändning.

Nattvandring för att hitta lampor som står på i onödan, ventilationssystem som går för fullt även klockan 24.00 och liknande har visat sig vara en framkomlig väg för att spara energi. Metoden har, med hjälp av konsult Peter Karlsson från företaget Industriell laststyrning, i flera år använts inom Energikontor Sydost. Målet är för att identifiera onödig energianvändning ute hos många företag, både stora som små.

Nu är konceptet taget ett steg till genom att Energikontor Sydost, tillsammans med energikontor i sju andra europeiska länder, gått samman i ett pan-europeiskt nattvandringsprojekt kallat Night Hawks. Projektet är finansierat av EU och Energimyndigheten.
-Tanken är att vi ska arbeta med köpcentran köpcentrum eller större butiker som kanske Coop Forum eller ICA Ica Maxi-butiker och uppåt i storlek.
Det berättar projektledarna Roger Gunnarsson och Lena Eckerberg vid Energikontor Sydost i Oskarshamn.

Man ska erbjuda 15 butiker, detaljhandelsområden eller köpcenter en nattvandring i vilken den onödiga el- eller värmeanvändningen identifieras, och efter det utbildning av fastighetsägaren och/eller butiksägarens personal i denna metodik.
– På europanivå i detta projekt finns allt mellan köpcentra med över 140 butiker, till enskilda butiker på landsbygden, upplyser Lena Eckerberg.

Professionell inventering
Den nattvandring som görs ska utföras av en energiexpert.
– Det är naturligtvis så att om en butik anlitar ett vaktbolag för rondering av fastigheten kan denne vakten stänga av onödig belysning. Detta är ju självklart, och görs på många ställen redan idag, men att göra en nattvandring med vår metodik kräver både bredare kunskaper och en djupare syn på energieffektiviseringar, säger Roger Gunnarsson.

I arbetet kring kartläggningen ingår att inhämta energistatistik från fastighetsägaren helst 12 månader bakåt och det bästa är om denne även har dennahelst även statistik ner på tim- eller dygnsnivå. då man Mmed hjälp av detta kan man analysera hur energianvändningen förändras under dygnen. I detta sammanhang är det också viktigt att studera och jämföra sommar- och vinterdygnen mot varandra för att se hur värme och/eller kylberoende man är och ifall dessaom detta energivärden ändras med utomhustemperaturen.

Fastighetsägaren eller butiksinnehavaren får också svara på en enkät där man ställer frågor kring verksamheten, öppettider, skötsel och drift och vad som eventuellt redan är gjort i fråga om energibesparing.
Själva besöket sker i sällskap med någon i personalen, där man fokuserar på belysning, värmenivåer i olika delar, ventilationsflöden, elektrisk utrustning och även användarbeteende.

Förslag på besparingar
Resultatet av arbetet redovisas sedan i en rapport till den fastighetsansvarige, där det även redovisas vilka energisparmöjligheter som finns. Detta så att butiksägaren eller fastighetsägaren harutgör ett underlag att arbeta vidare med och ta in konsulthjälp ifall detta behövs. Till det kommer sedan en kortare utbildning av personalen för att öka deras medvetenhet kring energifrågorna och även beteendets inverkan i energianvändningen.

Meningen är också att arbetet ska leda till att affärs- eller fastighetsägaren börjar tänka i energisystem – hur man ska kunna optimera butiken så att den är bra både för affärerna och få en så låg energianvändning som möjligt.
– Man kan ju bara tänka fundera på om läskkylare, som det kan finnas många tiotals av i en stor butik, står på dygnet runt. Behövs det?, frågar sig Roger Gunnarsson.
– Man kan spara förvånansvärt mycket energi om man bara sätter timers på dessa kylar. Hur många butiker har inte frysgondoler utan lock? I vissa affärer är själva butikslayouten sådan att kunderna tvingas gå genom kylda utrymmen innan de kommer till resten av affären.  Vi har redan sett en del butiker där en förändrad och genomtänkt layout skulle spara mycket energi utan försämrade försäljningssiffror, menar Roger Gunnarsson.

Ungefär sex månader efter den första nattvandringen görs en uppföljning för att se hur långt arbetet med åtgärderna har kommit och vid behov ge mer stöd och hjälp.

Alla resultat och erfarenheter kommer, när de 15 butikerna inventerats, att samlas in i en handbok för energismarta affärer. En första provomgång har genomförts i ett köpcentrum på Öland.

 

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/2013 sidan 32-33

 • FAKTA: Nattvandring steg för steg
  – Energidata samlas in och analyseras
  – Fastighetsägaren eller butiksinnehavaren svarar på en enkät
  – Besök i butiken då den är stängd
  – Rapportering
  – Utbildning av personalen
  – Överlämning till fastighetsägaren eller butiksinnehavaren, som beslutar om och genomför åtgärder.
  – Återbesök efter cirka ett halvår

 

Publicerad 12 december 2013

På nytt jobb

Peder Bylund har anställts som vd för Sandbäckens rör i Sundsvall AB. Han kommer från Radiator vvs.
Lisa Greder har utsetts till marknadsansvarig hos Inventair AB, Stockholm. Hon kommer från annan bransch.
Dag Klevby har utsetts till vd för Intec projektstyrning. Han kommer från Afry.
Mattias Björn har anställts som handläggande konsult/uppdragsledare på Bengt Dahlgren Stockholm geo AB, med placering i Gävle. Han kommer från Energy Machines.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.