Natos bergrum blir grön serverhall

Kallvatten och vattenkraft ska bidra när ett norskt före detta ammunitionslager förvandlas till vad som påstås bli världens grönaste serverhall, eller i alla fall den med minst koldioxidutsläpp.

22 500 kvadratmeter i ett bergrum i en fjord intill Stavanger ska hysa världens grönaste serverhall, med nära-noll-utsläpp av växthusgaser. Det är i alla fall ambitionsnivån för företaget Green Mountain som ska bygga den på uppdrag av Smedvig i samarbete med it-företaget Ergo och  energileverantören Lyse.
– Det går förstås aldrig att nå ända ner till noll men det blir i alla fall väldigt nära. Vi har inte hört om någon annan som ligger i närheten. Det finns ingen känd konkurrent i dag, berättar Knut Molaug, presskontakt hos Green Mountain.

Koldioxidfri elanvändning
I Norge kommer så gott som all el från vattenkraft och därmed kan elanvändningen räknas som nästan koldioxidfri. Precis som för Facebooks datorhall i Luleå ska den nödvändiga kylan till de många datorerna tas från omgivningen, även det mycket koldioxidsnålt.
I fjorden utanför Stavanger handlar det om åttagradigt vatten som tas från fjorden och sedan pumpas runt i värmeväxlare. Eftersom vattnet är salt kommer titanvärmeväxlare att installeras.
Kylmetoden och allmän elsnålhet ska göra att elanvändningen går ner också, med 30 procent jämfört med hallar som kräver energi även för att kyla, meddelar företaget. Andelen el som behövs till annat än att driva datorer ska bli nästan lika liten som för Facebook i Luleå.
– PUE-talet (kvoten mellan tillförd energi och datorernas behov) ska hamna i samma storleksordning, mellan 1,07 och 1,2 beroende på kundernas val vad gäller säkerhetsnivå med mera, säger Knut Molaug.

Det handlar ändå om mycket energi, 2,5 MW, som ska försörja tusentals datorer. Nästan all el som matas in i datorerna omvandlas till värme. En del av värmeöverskottet kommer kanske att återvinnas i till exempel växthus, men inte för annan bebyggelse.
– Vi finns inte precis efter allfartvägarna, konstaterar Knut Molaug och menar att det skulle bli opraktiskt att ta till vara värmen med tanke på lokaliseringen i glesorten Rennesøy.
Att Green Mountain ändå räknar med nära-noll-utsläpp av växthusgaser beror som sagt på att elkraftnätet i Norge i stort sett helt baseras på vattenkraft.

Som att jobba på hög höjd
Bergrummet där serverhallen ska placeras är mycket säkert. Nato, som förvarade ammunition där tidigare, installerade omfattande säkerhetssystem. Med tanke på brandskyddet kommer syrehalten i inomhusluften att hållas låg, på 15 procent istället för 21 som är normalt för luft. Nivån är tillräcklig för att människor ska kunna arbeta där. Det motsvarar syrehalten på 2 500 meters höjd över havet.

Första mars nästa år ska verksamheten vara igång och åtminstone en kund kunna börja arbeta med sina datorer nere i bergrummet.

Text Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 4/12 sid 34

Publicerad 18 april 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.