Nationella riktlinjer för miljöanpassat byggande

Nationella riktlinjer för miljöanpassat byggande

Kretsloppsrådet och Miljöstyrningsrådet har påbörjat ett samarbete om att ta fram ett program med nationella riktlinjer för miljöanpassat byggande.  Programmet beskriver bygg- och fastighetssektorns tolkning av Miljöbalkens krav. I programmet ska en lägsta miljönivå sättas som talar om vilka krav olika aktörer ska kunna ställa på varandra och vad konsumenter kan förvänta sig vad gäller miljöanpassning. Programmet ska också hjälpa kommuner som ska skriva exploateringsavtal, som med hjälp av miljöprogrammet slipper ta fram egna strategier. Centralt i programmet blir förslag till miljökrav som kan ställas vid upphandling inför nybyggnad av bostäder. Dessa kommer att remissbehandlas via Miljöstyrningsrådets upphandlingsarbete.

– Att bygga på ett hållbart sätt är en prioriterad fråga i de flesta kommuner, säger Kretsloppsrådets ordförande Ulrika Francke. Detta innebär att man i samband med nybyggnad måste ställa långt gående miljökrav. Byggplanering, produktion och förvaltning måste miljöanpassas. Energieffektiv drift med låga koldioxidutsläpp ska prioriteras, för att byggnaden ska ge minimal hälso- och miljöpåverkan. 

I det nationella miljöprogram för byggsektorn som nu tas fram av Kretsloppsrådet och Miljöstyrningsrådet ska byggsektorns egna riktlinjer ligga till grund för miljökrav på nya byggnader och vid nyexploatering. Riktlinjerna bygger på det ”Program för Miljöanpassat byggande vid nybyggnad” som Stockholms stad har utvecklat i samarbete med företrädare för byggbranschen. Dessutom kommer programmet att föreslå miljökrav på olika nivåer som kan ställas vid upphandling av nybyggnad av bostäder. Miljökraven kan användas av kommuner som vill hållbarhetsanpassa sitt byggande och fungerar också som riktlinje för leverantörer som vill miljöanpassa sin verksamhet.

En första utgåva av nationella riktlinjer avses publiceras under december 2008 och i denna kommer nybyggnad av bostäder att behandlas. Projektet inkluderar alla delar i byggprocessen från planering till förvaltning.

Kretsloppsrådet

Publicerad 25 september 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.