Nationalmuseum renoveras

Regeringen beslutade den 3 april att ge Statens fastighetsverk i uppdrag att göra en förstudie för genomförande av en renovering och ombyggnad av Nationalmuseum. I uppdraget ingår att utreda och redovisa förslag till åtgärder, kostnader, tidsplan och former för en sådan renovering och ombyggnad. En rapport ska lämnas till regeringen senast den 30 april 2009.


Nationalmuseibyggnaden har ett mycket stort arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde. Jag är mycket glad att detta steg nu kan tas för att utveckla och bevara denna unika byggnad i centrala Stockholm. Det är samtidigt viktigt att lokalerna kan anpassas till nutida krav på museiverksamhet och till samlingarnas behov vad gäller bl.a. ljus och klimat, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.


Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen i Stockholm är ritad av den tyske arkitekten Friedrich August Stüler och invigdes 1866. Byggnaden ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Museibyggnaden har under årens lopp omdisponerats, byggts om och moderniserats för att passa nya behov. År 1961-64 byggdes annexet för att bl.a. ge rum åt ateljéer och verkstäder. Den norra ljusgården byggdes om till restaurang 1994-95. Museibyggnaden är i nuläget på flera sätt i ett dåligt skick. Bland annat så finns det behov av att göra förbättringar av tak och fasader samt av att förnya elinstallationer och ventilations- och klimatsystem
Nationalmuseum lämnade i februari 2005 och på nytt i mars 2007 en begäran till regeringen om att Statens fastighetsverk ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för en om- och tillbyggnad av byggnaden.

Regeringen gav i april 2007 Christina Rogestam i uppdrag att ”utifrån en värdering och bedömning av befintliga underlag göra en självständig analys av genomförbarhet och nödvändighet av ett antal förslag till nya museer och andra projekt”.


Rapporten presenterades i september 2007. I rapporten föreslås bl.a. att Statens fastighetsverk bör få ett uppdrag att genomföra en förstudie om renovering och tillbyggnad av Nationalmuseum.


Nationalmuseum är en av en handfull statliga kulturbyggnader som har s.k. kostnadsbaserad hyressättning. Det innebär att hyreskostnaden inte utgår ifrån lokalernas värde på hyresmarknaden, utan bestäms av de faktiska kostnader som är kopplade till drift och förvaltning av byggnaden.

Publicerad 16 april 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.