Näsa för luftkvalitet

Detektorn QHRT 24R mäter inomhusluftens kvalitet i realtid. Realtidsdata visas lokalt på en display, för att uppmärksamma närvarande personer på att det eventuellt finns ett luftkvalitetsproblem. Informationen är också åtkomlig via modbus/internet för fjärravläsning.

Displayen redovisar information i fyra olika luftkvalitetsnivåer: bad – poor – fair – fine med angivet luftkvalitetsvärde i ppm. Detektorn rapporterar inomhusluftsparametrarna temperatur, relativ fuktighet och luftkvalitet (lukter och gaser). Det finns tre analoga utgångssignaler inbyggda i detektorn (valbart 0-10 VDC, 0-5 VDC eller 4-20 mA).

De tre sensorerna har kombinerats på ett enda kretskort monterat i en kapsling för utanpåliggande montage till en elektronisk näsa. Näsan är testad och tillverkad för att ge ett så exakt värde som möjligt. Utöver den lokala presentationen ska detektorns information vara tillgänglig på distans, och detektorn ska vara lätt att använda.

Den elektroniska näsan ger realtidsövervakning och realtidskontroll av den verkliga inomhusmiljön. Varje näsa har en unik identitet och position inom datainsamlingssystemet, så att flera näsor kan anslutas till en enda kommunikationsslingas topologi. Varje näsa kan detektera 100 kvadratmeter yta. 

 

Publicerad 10 februari 2015

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.