INNEMILJÖ | 11 dec 2014

Närvaron styr klimatet

Behovsstyrning med hjälp av rörelsedetektorer kan bli ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att styra klimatet i kontor och skolor, visar en ny avhandling från Chalmers tekniska högskola.

Upp till 30 procents energibesparing i ventilationssystem kan bli möjlig med hjälp av den nya klimatstyrning som forskaren Mattias Gruber har utvecklat i laboratoriet på Chalmers.

– Vi har arbetat mycket med att ta fram ett system som är lättanvänt och baserat på standardlösningar för givare och mjukvara, säger Mattias Gruber som nyligen doktorerade vid institution för energi och miljö.

Grundidén i Mattias Grubers teknik är att anpassa klimatstyrningen till vad som faktiskt händer i ett rum. Genom att samla in information om vad som brukar hända i rummet och återföra denna till systemet blir styrningen självlärande och bättre inställd.

Mattias-GruberMattias Gruber Foto: Privat

– Man antar sedan att det blir ungefär lika många personer i rummet varje gång, vilket i normala fall ger ett fel på cirka 20 till 30 procent. Det betyder att det blir runt 70 procent rätt i reglersystemet, och resten går att justera med konventionell styrning, säger Mattias Gruber.

Redan i arbetet med licentiatavhandlingen för två år sedan (se E&M nr 12/2012) visade hans simuleringar att det gick att spara mellan 13 och 26 procent av energianvändningen för klimatiseringen med den här typen av system. En annan slutsats var att effektgivare (för belysning och apparater) och koldioxidgivare hade störst potential att bidra till energibesparing.

Nu visar laboratorietesterna att ännu mer energi går att spara tack vare den förbättrade regleringen av ventilation, uppvärmning och luftkonditionering i lokaler. Testerna är gjorda i en uppbyggd kontorsmiljö med ett mötesrum för cirka nio personer och en kontorsarbetsplats. I styrningen har ingen hänsyn tagits till utetemperaturer, utan endast till hur rummet används.

Mattias Gruber har även kommit fram till att styrningen blir enklare och mer kostnadseffektiv om man ersätter den löpande mätningen av koldioxid (antal personer) med närvarodetektorer (att någon går in i rummet).

Om händelsevis bara en person skulle använda ett mötesrum där det vanligvis samlas runt nio personer går det att justera med en inställning för ”udda händelse”.

– Tidigare behövdes en speciell algoritm för att omvandla uppmätt CO2-halt till antal personer. Den behövs inte nu, vilket gör styrningen mycket enklare, säger Mattias Gruber.

Rent praktiskt kan den nya lösningen komma att utföras som en kompletterande mjukvara till befintliga klimatstyrningssystem. Under sin tid som forskare har Mattias Gruber haft kontakt med flera företag som har liknande idéer på gång. Sedan början av december arbetar han också själv på ett företag som utvecklar och marknadsför ventiler och ställdon för reglering av vätskeburna system.

Marie Granmar, Energi & Miljö december 2014

Man antar sedan att det blir ungefär lika många personer i rummet varje gång, vilket i normala fall ger ett fel på cirka 20 till 30 procent. Det betyder att det blir runt 70 procent rätt i reglersystemet, och resten går att justera med konventionell styrning

Publicerad 11 december 2014

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.