Munters köpte i Belgien

Munters förvärvar Toussaint Nyssenne och ökar tillväxten inom energieffektiva luftbehandlingssystem.

Munters har ingått avtal om att förvärva Belgienbaserade Toussaint Nyssenne, tillverkare av högkvalitativa luftkonditioneringssystem. Förvärvet kompletterar Munters produktsortiment inom energieffektiv luftbehandling. Företaget har ca 150 anställda och hade 2007 en omsättning på 160 Mkr (17 M Euro).
Toussaint Nyssenne är baserat i Dison, Belgien, och tillverkar högkvalitativa anpassade luftkonditioneringssystem för kontor, offentliga byggnader och industriella tillämpningar. Systemen är mycket flexibla och modulära, och ger luftbehandling till ett brett urval av krävande applikationer.

Med detta förvärv fortsätter Munters avfuktningsdivision sitt strategiska tillväxtinitiativ inom energieffektiva luftbehandlingslösningar genom att stärka sin position och närvaro på den europeiska marknaden. Förvärvet kommer att kunna påskynda tillväxten genom synergier inom produktintegration, teknik och distribution.

Den största potentialen finns i att skapa större tillgänglighet i Europa för Munters Drycool / HCU teknik, som är mycket framgångsrik i Nordamerika. Dessa innovativa produkter ger kunderna möjlighet till oberoende kontroll över temperatur och luftfuktighet samt att tillföra frisk luft till en byggnad med upp till 45 % minskad energiförbrukning jämfört med konventionella lösningar. Toussaint Nyssenes produkter kompletterar och bidrar också till Munters produktsortiment inom Industrial Dehumidification och ger affärsenheten ett komplett utbud av lösningar för sina kunder.

”I linje med Munters strategiska tillväxtplan, gör förvärvet av Toussaint Nyssenne att vi kan öka vår tillväxt inom energieffektiva luftbehandlingslösningar i Europa”, säger Lars Engström, koncernchef för Munters. ”Toussaint Nyssenne är kända för sin höga produktkvalitet och sitt kunnande inom applikationer, egenskaper som går hand i hand med Munters grundläggande värderingar”.        

Toussaint Nyssenne hade 2007 ett rörelseresultat på 11,8 Mkr (1,25 M Euro) före avskrivningar och amorteringar. Köpesumman motsvarar bolagets beräknade företagsvärde om 72 Mkr (7,7 M Euro) med avdrag för den normaliserade nettoskuldsättningen under 2008 t o m fullgörandet av förvärvet. Köpeskillingen betalas kontant vid fullgörandet av förvärvet. Slutförandet av transaktionen är beroende av ett antal villkor, vilka förväntas uppfyllas av säljarna, och fullgörande av förvärvet beräknas ske inom några månader. Förvärvet förväntas påverka Munters resultat per aktie 2008 positivt.  

Källa: Munters

Publicerad 29 juli 2008

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.