Multiarenan hittar formen

Ett överordnat styrsystem med förinställda scenarier är centralt i driften av nya Tele2 Arena i Stockholm. I somras invigdes multiarenan där intrimningen nu pågår för fullt.

Tele2Arena_Foto_Aerocam-Pilot_Oscar-Ohlson_Fotograf

Kontrollrummet i den nya silverglänsande jättearenan bredvid Globen söder om Stockholm ligger på sjunde våningen. Härifrån har man bra utsikt genom stora panoramafönster över spelplan, scener och de 30 001 sittplatserna. Just denna dag byggs en scen för ett discjockeyevenemang. Stora högtalare rullas fram och bastanta kablar kopplas in. Efter ett tag testas ljudet i högtalarna och några strategiskt placerade starka lampor tänds och släcks. Ljud och ljus måste fungera felfritt vid en inomhusfestival för elektronisk dansmusik.

Koncerter med upp till 40 000 besökare är bara ett av alla olika sorters evenemang som ska kunna arrangeras i Tele2 Arena. Fotboll, ishockey, bandy, motorsport och banketter med människor i frack och långklänning är några andra. På ett bord innanför panoramafönstret står en datorskärm som visar bilder över arenan och uppgifter om alla funktioner. Med hjälp av det överordnade styrsystemet Webbfactory går det att kontrollera all teknik som är nödvändig för att jättearenan ska ha ett bra inneklimat, rätt belysning och väl fungerande hissar. – En driftingenjör kommer alltid att finnas tillgänglig under evenemangen för att se till att  fastighetsinstallationerna fungerar. Om det är stora event är man två stycken. Systemet är webbaserat, så ingenjörerna kommer främst att arbeta från vårt kontor i Globen, berättar Conny Håkansson, driftchef hos SGA Fastigheter som ska ansvara för driften.

Självgående system Med en sådan slimmad bemanning är det viktigt att systemet är i stort sett självgående. Det finns ingen tid att åka runt och sätta på och stänga av ventilation eller belysning manuellt. Driftpersonalen ska främst övervaka och rycka in om något går sönder.

För att det ska vara möjligt finns förinställda grundscenarier för exempelvis arenan i vila, stor konsert, liten konsert, is-evenemang, fotboll, motorsport eller bankett. Scenarierna styr tilluft och frånluft, hur många aggregat som är i drift, vilka temperaturer som hålls, med mera. Mycket bygger på hur många människor som är i arenan, men även om det 1 300 ton tunga taket är öppet eller stängt och om det finns is eller ej. Med tiden ska de förinställda scenarierna bli fler. Erfarenheter från evenemangen kommer att visa vilka inställningar som är bra för olika behov. Det kommer att göra driften ännu mer optimerad. – Det är så vi jobbar i Globen redan. Där finns olika recept för olika evenemang, till exempel en inställning som heter ”hockey klockan 19”, säger Conny Håkansson.

Överblick på skärmen Ansvarig för installationen av Scada-systemet Webbfactory är Thomas Krokvik från styrentreprenören Nordomatic. Han visar hur man bakom några tydligt märkta flikar på datorskärmen kan titta på systemen för värme, kyla, ventilation, kraftförsörjning, el, takstyrning, brandinstallationer, belysning och hissar. Här finns också en flik kallad Scenario Manager där de egna förinställda scenarierna ska samlas så småningom.

Med ett klick plockar Thomas Krokvik fram en bild över ett par av ventilationsaggregaten som förser arenarummet med 20 kubikmeter luft per sekund vardera. Luften förs ut genom de stora specialtillverkade don som sitter på rad högt uppe under taket. Sensorer finns på 18 olika ställen i arenan för övervakning av koldioxid, temperatur, fukt och kväveoxid. – Sedan kompenserar systemet automatiskt för återluft. Vi kör alltid återluft så mycket det någonsin går, eftersom det blir billigast. Så länge luften är tillräckligt bra inne i arenan cirkulerar vi återluften. Om taket är öppet, som vid fotboll, behöver vi inte köra ventilationen över huvud taget i arenan, säger Thomas Krokvik.

Foajé, försäljningsställen, kontor, och omklädningsrum måste dock ventileras hela tiden. Luften därifrån värmeåtervinns i dubbla roterande värmeväxlare. Samtliga larm samlas i en larmlista där det går att välja vilka funktioner man vill titta på.

Intrimning pågår När Energi & Miljö besöker Tele2 Arena pågår intrimningen fortfarande för fullt. Några konserter har hållits i arenan sedan invigningen den 20 juli och i övrigt mest fotbollsmatcher. En hel driftsäsong behövs dock för att se hur värme och kyla och andra funktioner hänger ihop i praktiken. Ännu så länge finns ingen erfarenhet av riktigt kall vinter. Men driftchefen har ändå en aning om vad som kommer att bli viktigt under de närmaste månaderna. – Vi måste hushålla med värmen. Till exempel tempererar vi inte arenan om vi inte behöver. Vi ska absolut inte köpa mer fjärrvärme än nödvändigt! säger Conny Håkansson. När arenan är i vila sätts innetemperaturen till mellan fem och tio grader. Fast hittills har det alltid varit varmare ändå, eftersom belysningen och människor som jobbar härinne tillför extra värme.

Systemen kommunicerar Det överordnade styrsystemet kommunicerar med de underliggande styrsystemen via OPC-teknik. Systemen är installerade tillsammans och av samma fabrikat (Siemens S7), så de fungerar bra ihop. Bilderna över de cirka 15 Scada-system som styrs av Webbfactory är färdigritade. Det som återstår nu är fysisk provning och slutgiltig omställning till det överordnade systemet. Att styrsystemen är av samma fabrikat allihop är inget krav, enligt leverantören, utan det ska även vara möjligt att använda Webbfactory tillsammans med andra befintliga system. Så är också planen när det gäller driften av arenorna runtomkring Tele2 Arena. Globen, Annexet och Hovet använder ett system som heter InTouch. Inom de närmaste månaderna ska även det börja styras överordnat av Webbfactory. Alla arenorna kommer då att synas på samma startsida i datorsystemet, med möjlighet att klicka sig vidare till den del man vill studera närmare.

Förinställt passersystem Från kontrollrummet, i en separat dator, styrs också passersystemets lås samt öppning och stängning av alla dörrar. Även här finns förinställda scenarier, men de säkerhetsansvariga vid evenemangen vill också kunna öppna och stänga dörrarna snabbt utifrån hur folkrörelserna ser ut. Det kan bland annat vara viktigt för att undvika bråk mellan besökare. – Passerkontrollen kräver handpåläggning hela tiden. Det gör också den dator som kan stänga av brandlarmet om man till exempel ska använda pyroteknik under evenemangen, berättar Per Linderoth, installationssamordnare från Peab som byggt arenan och även ansvarar för driftsättningen. På en vägg i kontrollrummet sitter ett 15-tal bildskärmar tätt bredvid varandra. Där visas inspelningarna från de cirka 450 kameror som kontinuerligt filmar vad som händer i olika delar av arenan. – Motsvarande utrustning finns där borta, säger Per Linderoth och pekar ut genom panoramafönstret mot en rad av mindre fönster på andra sidan arenan. – Det är där polisen brukar sitta när de ansvarar för säkerheten. Populärt kallas det för poliskuren, säger Per Linderoth.

800 meter långt teknikrum Han och Conny Håkansson visar även arenans teknikrum tillsammans med Niclas Gudmundsson och Per Öhman från Projektengagemang som ritat och dimensionerat alla vvs-installationer. Teknikrummet som är 800 meter långt löper längs hela plan 7. Det blir en ordentlig promenad längs rader av värmeväxlare, ventilationsaggregat och schakt. Ovanför huvudet löper ett till synes oräkneligt antal rör. – Det är jättehögt i tak, men ändå är det trångt för att det är så mycket som ska få plats. Här till exempel kommer ett rörstråk med 12 rör i bredd upp från källaren. Det finns 12 ventilationsaggregat för bara arenarummet, 11 aggregat för alla andra ytor och ett för ett storkök, alltså totalt 24 aggregat, berättar Per Öhman. De största ventilationsaggregaten är stora som SL-bussar. Tilluft, frånluft, värme, kyla och tappvarmvatten matas ner genom 14 schakt där de största är cirka 30 kvadratmeter och de minsta 10 kvm. Den roterande värmeväxlaren, som vintertid använder dubbla rotorer, sägs ha en verkningsgrad på drygt 90 procent. – Sommartid används fjärrvärme och befuktning för att sorptivt kyla tilluften i de allmänna ytorna runt arenan, säger Per Öhman.

Tabellerna räcker inte till Han berättar också att den huvudsakliga dimensioneringen har fått göras utifrån egna, kvalificerade uppskattningar. De standardtabeller som finns för bostäder, kontor och sjukhus ligger för långt ifrån belastningarna som uppstår i en sådan här arena. – Går man på normtabellerna med sannolika flöden för antal toalettspolningar med mera så blir det för låga flöden. Här handlar det om korta perioder med stora flöden och höga effekter. Topplasterna är höga, så det måste vara dimensionerat utifrån det, tillägger Niclas Gudmundsson. Totalt är det dimensionerat för fyra megawatt kyla och åtta megawatt värme och varmvatten. Fjärrkyla används till komfortkyla och ventilationskyla. När is ska tillverkas hyrs sju mobila kylaggregat om vardera 550 kilowatt in. Aggregaten ställs upp på gatan utanför arenan och kopplas på anslutningar in till undercentralen. Om is ska produceras på sommaren finns möjlighet att lägga till ytterligare två megawatt mobil kyla till arenarummet. Fjärrvärmen leds via sekundärsystem till radiatorer, luftbehandlingssystem och rörslingor i spelplanen. Slingorna förser arenarummet med grundvärme samt extra värme vid mindre evenemang och banketter. Värmeslingorna används också när isen ska smältas. – Det är en av de saker som är unika i den här arenan – att det går att ha väldigt korta ställtider mellan evenemangen. Det finns en flexibilitet i systemet att kunna värma och kyla med mycket stora effekter under kort tid, säger Conny Håkansson. Ska bli mer energieffektiv Att samtidigt leva upp till en miljöcertifiering med krav på låg energianvändning kan verka svårt. Målet för arenan är cirka 83 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Ännu så länge drar den mer än så. Men efter energiverifiering med jämförelse av teoretiska och verkliga värden, mer intrimning av systemen och optimering av driftscenarierna så ska det gå att nå målet. Om ett år eller två får vi veta om Tele2 Arena inte bara är flexibel, komfortabel och silverglänsande, utan även energieffektiv.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 26

  • FAKTA:  Tele2 Arena – Multiarena med öppningsbart tak bredvid Globen strax söder om Stockholm – Invigdes 20 juli 2013 – Har 30 001 sittplatser och totalt plats för 40 000 besökare – Arenan är hemmaplan både för Hammarby och Djurgården – Arenan har tre besökarplan med 396 toaletter och 348 urinoarer – VVS-systemet är dimensionerat för fyra megawatt kyla och åtta megawatt värme och varmvatten – När is ska tillverkas hyrs sju mobila kylaggregat om vardera 550 kilowatt in.
  • FAKTA:  Arenor går med förlust – Tele2 Arena beräknas gå med cirka 300 miljoner kronor i förlust under de fem första åren, beräknar Peab som byggt arenan. Försening av bygget och då främst arbetet med det elektroniska passersystemet och det skjutbara taket uppges vara största orsakerna till förlustnotan. Även de andra arenorna i området – Globen, Söderstadion, Hovet och Annexet – går med sammanlagt mellan 60 och 80 miljoner kronor i förlust årligen.
Publicerad 23 januari 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.