Mönsterhus blev mögelhus

Sigtunahem hade just gjort en jämförelse av ventilationsteknik i två hyreshus och funnit att FTX gav bäst komfort. Då drabbades hela projektet av mögel.

Sigtunahem ville passa på att energieffektivisera i samband med renovering av 660 lägenheter i 52 hus.  I projektet ingick utvärdering av FTX-ventilation i jämförelse med vanlig frånluftventilation. Frågan var om FTX kunde vara värd merkostnaden.
I två likvärdiga hyreshus installerades därför de två olika sorternas ventilation. Ett hus fick FTX med bidrag av Bebo, med villkoret att utfallet skulle mätas ordentligt för att ge underlag för framtida beslut om FTX. Det andra huset fick tilluftventiler bakom radiatorer under fönstren. 
För Sigtunahems del blev svaret att FTX verkligen är värt att satsa på. Installationen gav inte bara en energibesparing utan också bättre komfort eftersom draget försvann.
Men efter det har båda husen drabbats av mögelskador och de nöjda hyresgästerna har fått flytta ut.  Skadorna har inte med ventilationslösningen att göra, däremot kunde de kopplas till en annan effektiviseringsåtgärd: invändig tilläggsisolering av ytterväggen.
– Eftersom tilläggsisolering invändigt är kontroversiellt har konstruktionen utretts noga, berättar Jenny Berglund, byggchef hos Sigtunahem.

Fukten stängdes inne
Men den noggranna utredningen hade missat en viktig detalj. När mögelskadorna väl var ett faktum visade det sig att väggarna isolerats en gång tidigare, på 1980-talet. En luftspalt i väggen var fylld med styrenskum. När så isoleringen på andra sidan spalten lades till blev det tätt åt två håll och fukten i väggen stängdes inne.
– Det räcker inte att riva bara delar av väggen för att se vad som finns där utan man måste riva allt, säger Jenny Berglund.
Men hon vill inte klaga på dem som har utfört arbetet.
– Alla inblandade i projektet – konsulter och entreprenörer – har lagt sig vinn om att göra ett bra projekt. Det var tyvärr ett klassiskt exempel på otur, säger hon.
Sigtunahem beslutade att inte evakuera hyresgästerna, utan de har erbjudits annat boende. De hade ju just flyttat tillbaka efter en första renovering och skulle inte tvingas att flytta ytterligare en gång.

Båda husen får FTX
När husen blir mögelfria igen beror på vilka åtgärder som beslutas. Hela området står inför en stor ombyggnation som kräver en ny detaljplan och företaget utreder vad som ska göras.
När allt är färdigt får med allra största säkerhet båda husen FTX-ventilation. Efter försöket med värmeväxlarna har Sigtunahem beslutat att satsa på tekniken i alla hus som ska renoveras. Vad gäller Bebos mätning, så gav den aldrig en fullständig mätserie. Det berodde inte bara på problemet med mögel, utan också på problem med mätutrustningen. Något vetenskapligt hållbart svar gav alltså inte jämförelsen mellan husen.

Av Kerstin Lundell,
Energi & Miljö nr 11/2011 sid 9

Publicerad 18 november 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.