FRÅGA BYGGTJÄNST | 23 nov 2022

Möjligheternas byggregler ska börja gälla om två år

FRÅGA: Vad är det egentligen som gäller enligt de nya byggreglerna; hur är läget med de författningar som mest berör våra målgrupper inom vvs och energi?

Möjligheternas byggregler ska börja gälla om två år
Mats Östlund är expert inom energi och vvs och jobbar på Svensk Byggtjänst.

SVAR: Det är nu mindre än två år kvar till att Boverket planerar att sätta en ny BBR-generation i drift. Projektet går under namnet Möjligheternas byggregler där Boverkets byggregler, BBR, ska moderniseras och förenklas för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande.

BBR består i dag av nio avsnitt i en helhet, men nya BBR kommer att delas upp så att respektive kravdel/avsnitt regleras i en separat författning.

Planerat datum för ikraftträdande är 1 juli 2024.

BBR ska moderniseras och förenklas för att bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande.

Varje författningsförslag kommer, med början snart, att succesivt skickas ut på remiss till branschen. Några exempel:

  • Hygien, hälsa och miljö

Reglerna syftar till att byggnader och deras installationer ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Reglerna om hygien, hälsa och miljö gäller krav på luftkvalitet, tillfredställande ljusförhållanden, tillfredställande termiskt klimat, fuktsäkerhet, installationer för vatten och avlopp, utsläpp till omgivningen från byggnaden samt krav på skydd mot skadedjur.

Förslaget beräknas skickas på remiss mot slutet av 2022.

  • Energihushållning

Energihushållningskraven i BBR grundas delvis på EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, det så kallade energiprestandadirektivet, EPBD. För direktivet finns för närvarande ett förslag till revidering men som ännu inte är beslutat. I projektet ingår även att utvärdera om det finns ändringar som kan förenkla reglerna samt att se över om Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnaders energiprestanda vid normalt brukande och ett normalår, BEN, ska inkluderas i de nya reglerna.

Förslaget till nytt energihushållningsavsnitt beräknas skickas på remiss under våren 2023.

  • Brandskydd

Nuvarande brandskyddsregler i BBR togs fram för drygt tio år sedan och behöver därför även ses över med avseende på ändrade förutsättningar. Särskilda områden som Boverket avser att studera är träbyggnader, höga byggnader, fler äldre personer och mer vård i hemmiljöer samt ny teknik såsom solpaneler, energilagring och laddfordon. Det förutsätter att det även kommer en del ändringar på installationssidan, främst för luftbehandling.

Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBRBE, och Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD, behöver omarbetas eller inarbetas i de nya reglerna.

Förslaget beräknas skickas på remiss under våren 2023.

  • Övergångstid

Givet att ikraftträdandet blir den 1 juli 2024 kommer det under perioden hösten/vintern 2024 samt vintern/våren 2025 att gälla en övergångstid där vi dels kan bygga efter de nya författningarna dels efter den nuvarande författningen med tillhörande ändringar.

Här väljer således byggherren vilken ”byggnorm” man vill bygga efter.

Text: Mats Östlund, konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs. Mejla till mats.ostlund@byggtjanst.se eller ring 070-661 48 35.

Publicerad 23 november 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.