Moderna snökanoner kan mer än halvera energianvändningen

Att tillverka konstsnö kräver mycket energi. Men moderna snökanoner kan minska energianvändningen med så mycket som 70 procent, visar en studie som Energimyndigheten har gjort tillsammans med Svenska skidförbundet och Länsstyrelsen i Dalarna.

Påsken är för många säsongens sista skidhelg. Just de senaste åren har många kunnat komma ut i naturliga snöspår, men annars sker mycket av skidandet i landets hundra längdskidspår med konstsnö.

För att ta reda på hur mycket energi som används för att tillverka snö, har Svenska skidförbundet, Länsstyrelsen i Dalarna och Energimyndigheten tillsammans låtit göra en fältstudie och tester av moderna snökanoner. Den som utfört fältstudien är Energi & Kylanalys, Stockholm. Fältstudien visar att de snökanoner som idag står i längdskidanläggningar i genomsnitt använder 3,5 – 4,3 kWh för att tillverka en kubikmeter konstsnö. Motsvarande siffra för de moderna snökanonerna i testet är 1,1 kWh. Omräknat till alla landets snökanoner skulle de moderna ge en energibesparing på 1,8 – 2,4 miljoner kWh varje år.

– Ett medvetet val vid en nyinvestering kan alltså minska energianvändningen med så mycket som 70 procent, säger Lara Kruse, handläggare på Energimyndigheten.

Skidåkning lockar allt fler. De senaste åren har intresset för att titta på eller själv utöva längdskidåkning bland vuxna ökat från 36 procent till 45 procent, enligt Svenska Skidförbundet.

– För folkhälsan är det bra att fler rör sig i spåren. Samtidigt vill vi inte påverka klimatet i onödan och därför har vi tagit initiativ till den här studien. Att det går att minska energianvändningen radikalt är en särskilt viktig signal till kommuner som nu tänker nysatsa eller göra om sina längdskidspår, säger Per-Åke Yttergård, nationell chef längd på Svenska skidförbundet.

Dalarna är ett av regeringen utsedda pilotlän som ska leda den gröna utvecklingen när det gäller energi- och klimatarbete. Arbetet leds av länsstyrelsen, liksom GREEN – projektet Gränslöst energisamarbete, som syftar till att minska elanvändningen bland skidanläggningar i Dalarna och Hedmark fylke i Norge.

– Tekniken går framåt och hjälper oss att nå en hållbar tillväxt och grön utveckling i vår region. Detta resultat är viktigt att sprida då det kan innebära stora vinster för både skidanläggningar och skidklubbar, främst genom att man sparar energi, vatten och pengar, säger Anna Lindström på Länsstyrelsen Dalarna.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 20 april 2011

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.