Misslyckad avreglering av elmarknaden – forskare efterlyser större ägaransvar

Den svenska avregleringen av elmarknaden i mitten av 90-talet genomfördes för att stärka konsumenternas ställning och långsiktigt etablera förutsättningar för lägre elpriser. I sin avhandling titel: ”Det där ordnar marknaden… ” visar Petter Rönnborg, forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, att det blivit tvärtom och att kraftbolagen väljer bort investeringar i kapacitet från förnyelsebara energikällor. Han efterlyser ett betydligt större ägaransvar.

En förväntad ökad energiefterfrågan, åldrande elproduktionsanläggningar och politiska krav på omställning bort från fossila bränslen innebär att elförsörjningsaktörerna står inför omfattande investeringsutmaningar.

Investerar för att behålla makt
Petter Rönnborg har studerat investeringsprocesserna i elbranschen och visar i sin avhandling att besluten främst styrs av kraftbolagens ledningars tolkningar av politiska signaler, deras tro om framtiden och viljan att fortsätta att utöva makt. Detta står i kontrast till bolagens egen bild av att man fattar rationella beslut som främst styrs av och beräknas på ”de långsiktiga pristrenderna” och objektiv värdering av ekonomiska faktorer. Samtidigt visar studien att det är det mycket svårt att göra ekonomiska kalkyler över investeringar i kraftproduktionsanläggningar liksom att göra trovärdiga prognoser över elprisets utveckling. Istället baseras besluten, konstaterar Petter Rönnborg, på strategiska bedömningar av beslutssituationen och forskningen visar att sådana bedömningar bygger på en mängd olika föreställningar, snarare än objektiva fakta.

Enligt avhandlingen har konsumenternas val mycket liten betydelse för maktbalansen på elmarknaden. Marknaden har kommit att delas i en konsument- och en producentmarknad och avhandlingen visar att det är på den senare som allting avgörs. De stora kraftbolagen har fått stor reell makt.

Egen tolkning av begreppet marknad
Kraftbolagens egen bild är att elmarknaden fungerar mycket bra, att prissättningen är effektiv och att priserna speglar efterfrågan och utbud. Samtidigt visar avhandlingen att bolagens bild av ”marknaden” präglas av ett tekniskt normsystem som bland annat innebär en övertygelse om att produktion bör koncentreras till storskaliga anläggningar och att man som aktör måste vara av en viss storlek för att överleva.

– Det behövs en motkraft till branschens tolkning av begreppet marknad, säger Petter Rönnborg som menar att branschen talar om marknadslogik men arbetar för att vidmakthålla det rådande systemet.

Men det Petter Rönnborg efterlyser allra mest är ett betydligt större ägaransvar:
– I stor utsträckning är det upp till ägarna av kraftbolagen att påverka vilka investeringar som faktiskt genomförs. Ägarna behöver fråga sig om de kortsiktiga vinstmaximeringsmålen, som idag delvis utgör kraftbolagens argument för de beslut som fattas, stämmer överens med de långsiktiga behoven och målen.

Avhandlingen presenterades den 12 juni 2009.
Källa: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Publicerad 21 augusti 2009

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.