Minskad energianvändning i småhus

Under 2011 använde ett småhus i genomsnitt 117 kWh per kvadratmeter till uppvärmning och varmvatten vilket är en minskning på 10 kWh jämfört med 2010. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

 

Totalt användes 33 TWh till uppvärmning och varmvatten i småhus 2011, vilket är en minskning med 2 TWh jämfört med 2010. Minskningen beror till största del på att 2011 var ett varmare år än 2010. I statistiken inkluderas inte upptagen energi från värmepumpar.

I genomsnitt användes 17 300 kWh till uppvärmning och varmvatten i småhus 2011 och energianvändningen var 117 kWh per kvadratmeter. Detta kan jämföras med 2010 då det användes 18 600 kWh per småhus och 127 kWh per kvadratmeter.

Olja för uppvärmning har minskat med 90 procent på 10 år
Oljeuppvärmningen fortsätter att minska, bara 12 000, eller mindre än 1 procent, av småhusen värmdes upp enbart med olja under år 2011.  Sedan 2007 har oljeanvändningen för uppvärmning minskat med 65 procent (från 2,6 TWh till 0,9 TWh). Sedan år 2002 har den minskat från 9 TWh eller med 90 procent.

– Det är glädjande att oljeuppvärmningen har minskat med hela 90 procent de senaste 10 åren. Siffran kommer sannolikt att fortsätta sjunka eftersom det ofta är lönsamt att konvertera till andra uppvärmningsätt. Det innebär minskade koldioxidutsläpp från våra svenska småhus, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

Många småhus är utrustade med en värmepump
Nära hälften av landets småhus, 923 000 stycken, beräknas vara utrustade med någon typ av värmepump där luftvärmepumparna är vanligast förekommande. År 2007 beräknades antalet småhus med värmepump till 658 000, antalet har alltså ökat med 40 procent på 5 år.

Om statistiken
År 2011 ingick uppskattningsvis 1 912 000 småhus i den undersökta populationen.
Populationen kan kortfattat sägas utgöras av följande typer av småhus:
• friliggande en- och tvåfamiljshus
• rad- och kedjehus
• helårsbostad med lokaler
• småhus på lantbruksfastigheter
• används för permanent boende.

Statistiken baseras på en urvalsundersökning som vänder sig till cirka 7000 ägare av småhus. Svarsfrekvensen för undersökningen var 61 procent.

Källa: Energimyndigheten
 

Publicerad 9 oktober 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.