Minskad energianvändning för flerbostadshus och lokaler 2011

Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus och lokaler minskade under 2011. Det visar statistik från Energimyndigheten.

Ett flerbostadshus använde i genomsnitt 140 kWh per kvadratmeter till uppvärmning och varmvatten vilket motsvarar en minskning med 18 kWh jämfört med året innan.

Totalt användes 24 TWh till uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus 2011, vilket är en minskning med 5 TWh jämfört med 2010. I lokaler minskade energianvändningen från 19 TWh till 18 TWh under samma period. Detta visar ny statistik från Energimyndigheten.

– 2011 var ett betydligt varmare år än 2010, så en del av förklaringen till de minskade siffrorna ligger helt enkelt i temperaturen. Varmare väder innebär ett minskat uppvärmningsbehov och därmed en minskad energianvändning, säger Lars Nilsson, handläggare vid Energimyndigheten.

I genomsnitt användes 10 200 kWh till uppvärmning och varmvatten i en lägenhet år 2011. Energianvändningen var 140 kWh per kvadratmeter i flerbostadshus och 130 kWh per kvadratmeter i lokaler. Detta kan jämföras med 2010 då det användes 11 500 kWh per lägenhet, 158 kWh per kvadratmeter i flerbostadshus och 146 kWh per kvadratmeter i lokaler.

Fjärrvärmen dominerar för uppvärmning
Fjärrvärmen är det klart dominerande uppvärmningssättet i både lokaler och flerbostadshus.  I flerbostadshus så värmdes 86 procent av den uppvärmda arean av enbart fjärrvärme. Mostvarande siffra för lokaler var 72 procent. Användningen av olja fortsätter att minska för både flerbostadshus och lokaler. Under 2011 stod olja för 3 procent av energin för uppvärmning och vatten i lokaler och 1 procent i flerbostadshus.

Om statistiken
Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och om hur areorna används i det befintliga beståndet av flerbostadshus och lokaler. Statistiken utgör underlag för bland annat energibalanserna, nationalräkenskaperna och rapportering till Eurostat. Båda undersökningarna har genomförts sedan 1977. Statistiken för detta år är framtagen av Statisticon på uppdrag av Energimyndigheten. Mer om statistiken finns att läsa i publikationerna  Energistatistik för flerbostadshus  och Energistatistik för lokaler.

Flerbostadshus
Urvalsstorleken i undersökningen för flerbostadshus är cirka 7 000. Svarsfrekvensen för årets undersökning var 65 procent. Populationen avgränsas till hyreshusenheter, bostäder och lokaler. Byggnaden ska ha färdigställts senast år 2010 och ska innehålla minst 3 bostadslägenheter. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte populationen.

Lokaler
Urvalsstorleken i undersökningen för lokaler är cirka 10 000 objekt. Svarsfrekvensen för årets undersökning var 67 procent. Populationen innefattar bland annat hotell och restauranger, hyreshus med huvudsakligen lokaler, vårdbyggnader, bad-, sport- och idrottsanläggningar samt skolor. Dessutom ska byggnaden ha färdigställts senast år 2010. Industri- och jordbruksfastigheter ingår inte i populationen.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 28 oktober 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.