Miljöstyrningsrådet i tyskt samarbete

Miljöstyrningsrådet och den tyska organisationen IBU har inlett ett samarbete avseende sina system för miljövarudeklarationer (EPD) för byggprodukter.


Miljöstyrningsrådet kontaktades av IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) – en oberoende tysk organisation med medlemmar från ett 100-tal olika branschorganisationer inom byggsektorn – med anledning av nya regler om miljöinformation för byggprodukter, och ett samarbete inleddes.

– Detta samarbete, där vi erkänner varandras system för miljövarudeklarationer inom byggområdet, är nu klart. Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda denna breddade service till våra kunder, säger Sven-Olof Ryding, vd på Miljöstyrningsrådet.

Samarbetet fick sin början i de nya regler som snart kommer att gälla för CE-märkning av byggprodukter. Det kommer inom kort att vara obligatoriskt för produkter att, inom ramen för harmoniserade EU-standarder, vara CE-märkta för att kunna säljas inom EU. Viss information, exempelvis om miljöprestanda och hållbar resursanvändning, kan komma att krävas för CE-märkning. Enligt en ny förordning om harmonisering av marknadsföring av byggprodukter (EU No 305/2011) bör EPD användas för att uppfylla dessa båda aspekter.

EPD:er möjliggör att information om miljö- och klimatprestanda för produkter inom samma  produktområden kan jämföras. EU-kommissionen har, som stöd till detta, nyligen publicerat en EU-standard om produktkategoriregler (PCR) för EPD inom byggindustrin, EN 15804.

– EPD:er inom byggsektorn kommer att bli allt viktigare eftersom CE-märkningen kräver neutral och jämförbar information om byggprodukters miljö- och klimatprestanda, säger Joakim Thornéus, ansvarig för det internationella EPD®-systemet, som Miljöstyrningsrådet utvecklat och ansvarar för sedan 15 år tillbaka.

För närvarande finns EPD:er registrerade från fler än 100 organisationer i 18 länder runt om i världen i det internationella EPD®-systemet . Dessa omfattar de flesta större produktgrupper – inklusive byggprodukter.

IBU har varit drivande i frågor om EPD på byggprodukter och bland annat lett arbetet med framtagandet av EU-standarden EN 15804. IBU:s verksamhet är helt inriktat på att erbjuda sina medlemmar hjälp med att ta fram och registrera EPD:er för byggprodukter i enlighet med de nya EU-reglerna. Syftet är att öppna och öka försäljningen av tyska byggprodukter på den europeiska marknaden.

För intresserade leverantörer inom byggindustrin erbjuder Miljöstyrningsrådet och IBU nu att kostnadseffektivt ta fram och officiellt registrera samt öppet marknadsföra EPD:er för byggprodukter på en global marknad. EPD:erna kommer att bära båda organisationernas logotyper för att säkerställa internationellt erkännande, transparens och kvalitet.

Källa: Miljöstyrningsrådet

 

 

Publicerad 24 januari 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.