Miljösmart plushuset byggs i Växjö

Växjö Energi bygger i samarbete med föreningen Miljösmarta Hus i Småland och Växjö kommun det första miljösmarta plushuset i Sverige.

Huset kommer att byggas på Östra Lugnet i Växjö och är unikt såtillvida att det inte bara är energieffektivt utan dessutom används byggmaterial och teknik som gör husen koldioxidneutrala. På taket lägger man till exempel aluminiumplåt framställt av returmaterial och väggarna isoleras med flis av tidningspapper och med fårull.

Föreningen Miljösmarta Hus i Småland består av ett tiotal lokala och regionala företag med starkt miljöengagemang. Föreningen är ett småländskt kluster med mål och syfte att bygga närproducerade miljösmarta hus

Samarbetet genomförs för att få ökad kunskap inom området energieffektivisering och miljöpåverkan. Plushus genererar mer energi än de gör av med. Detta blir ett av de första husen i landet som kan skicka tillbaka energi från solen till el- och fjärrvärmenätet. Huset ska användas i utvecklingssyfte och bedrivas som ett projekt under minst två år.

Spännande projekt
-Det miljösmarta plushuset kommer att bli ett mycket spännande demonstrationsprojekt, där vi samverkar med privat näringsliv kring energi och miljöfrågor, samt visar att vi verkligen är Europas grönaste stad, säger Ann-Mari Ståhlberg, vd på Växjö Energi.

Familj kommer att vara testpiloter
Under projektperioden skall det bo en familj i huset, som skall leva ett så ”normalt” liv som möjligt. De boende kommer att vara en del i projektet och få rapportera/skriva dagbok, ta emot studiebesök, etc.

Huset kommer att vara anslutet till fjärrvärme, ha solfångare och solceller samt ha vitvaror som går på fjärrvärme. Huset innehåller dessutom massor av modern teknik som styr uppvärmning, luftcirkulation och elförbrukning.

Viktigt projekt i Europas grönaste stad
– Det här projektet ligger helt i linje med Växjö kommuns profilering som Europas grönaste stad. Kommunen arbetar aktivt med att minska energipåverkan vid all nybyggnation och vid renoveringar. Vi är mycket nöjda med denna spännande satsning på ett miljösmart plushus och stöttar projektet, säger kommunalrådet Bo Frank.

Målet med projektet är att dels se hur mycket energi huset förbrukar och dels hur mycket det producerar. Under projekttiden kommer alla parter att följa detta mycket noggrant. Resultatet kommer att publiceras löpande, så att man som besökare kan se hur det fungerar.

-Växjö Energi har idag anslutit ca 70% av Växjös fastigheter till fjärrvärmenätet, vilket gör att vi har ett av de tätaste fjärrvärmenäten i Sverige. Med det nya miljösmarta plushuset tar vi ett steg till, för att visa hur pass energismart ett hus kan bli samt att huset skickar tillbaka energi till el- och fjärrvärmenäten, säger Ann-Mari Ståhlberg.

Fakta om föreningen Miljösmarta Hus i Småland
Föreningen Miljösmarta Hus i Småland som består av ett tiotal lokala och regionala företag med starkt miljöengagemang har bildats på initiativ av Teknikcentrum IUC Kronoberg. Den organisation som tidigare skapat bl a Aluminiumriket och Tunga Fordon.

Föreningen är ett småländskt kluster med mål och syfte att bygga närproducerade miljösmarta hus, som inte bara är energieffektiva utan dessutom använder byggmaterial och teknik som gör husen koldioxidneutrala. På taket lägger man till exempel aluminiumplåt framställt av returburkar och väggarna isoleras med flis av tidningspapper och med fårull. För mer info : www.miljosmartahus.se/hem:

Publicerad 24 januari 2012

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.