Slamhantering | 8 apr

Skapar miljönytta genom ansvarsfull slamhantering

Umeå Energi, Vakin och Miva skriver nu avsiktsförklaring kring cirkulär återvinning av avloppsslam. Nu ska samarbetet skalas upp och det öppnar för fler att ansluta.

Skapar miljönytta genom ansvarsfull slamhantering
Robert Hansson vd, Vakin, Jan Ridfeldt vd, Umeå Energi och John Eriksson vd, Miva har undertecknat den nya avsiktsförklaringen och hoppas nu på att fler ska ansluta. Foto: Vakin

Samverkansprojektet, som går under arbetsnamnet Norrslam, startade under 2023. Affärsidén är att på ett hållbart sätt ta emot, hantera och distribuera slam från kommunal VA-verksamhet i regionen och genom förbränning kunna producera, sälja och distribuera energi samt möjliggöra återvinning av både näringsämnen och råvara.

I dagarna undertecknar de kommunala bolagen Umeå Energi, Umeva (huvudägare av Vakin) och Miva ett så kallat Letter of Intent, där de formellt visar sin gemensamma avsiktsförklaring när det gäller att projektera en anpassad anläggning för förbränning av slam.

Miljönyttan blir större ju fler som deltar

Samtidigt välkomnas fler samhällsaktörer som vill vara delaktiga, en möjlighet som är öppen till hösten 2024 då ägarförhållandena för ett samägt bolag spikas och avtal skrivs. Det gemensamma bolaget kommer att få en egen styrelse och mandat fördelas i relation till ägarandel.

– Vakin vill, i linje med vårt miljöarbete, verka för en långsiktigt hållbar hantering av slam från kommunal VA-verksamhet, säger Robert Hansson, vd på Vakin. Genom samverkansprojektet kan vi tillsammans driva det här pionjärarbetet inom regionen, där miljönyttan blir större ju fler som deltar.

Den storskaliga förbränningsanläggningen, som blir landets första, ska byggas intill Umeå Energis kraftvärmeverk på Dåva. Här finns goda logistiska förbindelser liksom synergimöjligheter med övrig verksamhet inom energiåtervinning och infrastruktur. Verksamheten passar väl in i Umeå Eco Industrial Park och den industriella symbios som eftersträvas inom området. Byggstart sker så snart upphandlings- och tillståndsprocesserna är klara.

Genom så kallad monoförbränning, en välbeprövad teknik, kan kretsloppet i stället renas från gifter, fosfor och askor återföras till kretsloppet och energi tas tillvara i form av el och fjärrvärme.

Källa: Vakin

Publicerad 8 april 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.