Energistöd | 29 jan 2015

Miljoner till energieffektivt byggande och boende

Den tredje utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2 har öppnats med ett stöd på sammanlagt 90 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende och ansökan ska skickas in senast den 24 mars i år.
E2B2 är en bred kunskapssatsning inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration.
I den här utlysningen söker E2B2 efter marknadsnära projekt med varierande storlek. Energimyndigheten kan bevilja stöd på sammanlagt 90 miljoner kronor. Projekt som har en stor del av finansieringen från näringslivet kommer att prioriteras. Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden men några delområden är prioriterade:
• Ny kunskap om hinder och framgångskriterier för energieffektivare byggnader och boende
• Nya tjänster, system, metoder, processer och produkter för till exempel
– Energi- och kostnadseffektiv renovering
– Energieffektivt, kostnadseffektivt och industrialiserat nybyggande
– Energieffektiv drift och förvaltning av fastigheter
– Samhällsplanering för energieffektivare städer
• Ny kunskap om styrmedel i ett systemperspektiv
Ansökan skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 24 mars. Beslut fattas av Energimyndigheten tidigast i juni 2015. Den fullständiga utlysningstexten samt instruktioner för hur man ansöker finns att läsa på www.energimyndigheten.se eller www.E2B2.se.
Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkansprogrammet E2B2 under perioden 2013-2017. IQ Samhällsbyggnad fungerar som kansli för E2B2.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 29 januari 2015

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.