INNEMILJÖ | 23 sep 2016

Miljonböter för dålig innemiljö

Miljonböter för dålig innemiljö

En skola i Salem söder om Stockholm kan få betala vite på en miljon kronor om inte inomhusmiljön åtgärdas, enligt beslut av Arbetsmiljöverket.

Inomhusluften i Säbyskolan i Salem är så dålig i vissa rum att det blivit ett arbetsmiljöproblem för lärare och elever. Det finns också problem med innetemperaturen, som vid några tillfällen uppmätts till 14-15 ºC i förskoleklassernas lokaler. Därför har Arbetsmiljöverket nyligen beslutat att ett vite på en miljon kronor kommer att utkrävas, om inte problemen åtgärdas senast den 9 januari 2017.

Det var vid en stickprovsinspektion i januari 2015 som Arbetsmiljöverket konstaterade att Säbyskolan hade brister i inomhusmiljön. Arbetstagarna i grundskolan uppgav att de upplevde dålig luft i flera delar av byggnaden – bland annat expeditionen, kontoret och fritidshemmet. Luften beskrevs som kvav, instängd och syrefattig, och det var nödvändigt att öppna fönster och vädra regelbundet.

Sedan Arbetsmiljöverkets första påpekanden om brister har Salems kommun genomfört åtgärder i skolan, som bland annat har fått markiser och golvvärme i vissa rum. Men några problem kvarstår, menar Arbetsmiljöverket. Exempelvis är ventilationen fortfarande undermålig i en fritidslokal.

– Det är ett rum där ventilationen är kopplad till skolans kök som ska byggas om nästa år. Därför kommer vi att förtydliga för Arbetsmiljöverket att vi behöver en förlängd tidsplan för detta, säger Sune Eriksson, miljö-och samhällsbyggnadschef i Salems kommun.

Bristerna i Säbyskolans innemiljö uppmärksammades tack vare ett nationellt tillsynsprojekt där Arbetsmiljöverket sedan 2014 samarbetat med Folkhälsomyndigheten. Hittills har projektet, som ska slutrapporteras till årsskiftet, gjort stickprov på skolor i 260 kommuner.

– Att man förelägger kommuner och andra arbetsgivare viten i den här storleksordningen är vanligt. Det ska vara en påtryckning och i de allra flesta fall blir problemen åtgärdade, säger Adam Jansson, inspektör hos Arbetsmiljöverket.

Marie Granmar

Foto Sara Ringström

Publicerad 23 september 2016

På nytt jobb

Peder Bylund har anställts som vd för Sandbäckens rör i Sundsvall AB. Han kommer från Radiator vvs.
Lisa Greder har utsetts till marknadsansvarig hos Inventair AB, Stockholm. Hon kommer från annan bransch.
Dag Klevby har utsetts till vd för Intec projektstyrning. Han kommer från Afry.
Mattias Björn har anställts som handläggande konsult/uppdragsledare på Bengt Dahlgren Stockholm geo AB, med placering i Gävle. Han kommer från Energy Machines.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.