Mer pengar till energirådgivningen

Ökar grundbidraget för energirådgivningen. Regeringen har fattat beslut om att förändra och utöka den kommunala energirådgivning som en del i satsningen på en offensiv klimatpolitik.

De kommunala energirådgivarna som finns i alla Sveriges kommuner får ett bredare uppdrag.

Rådgivningen går från ’kommunal energirådgivning’ till ’kommunal energi-och klimatrådgivning’ för att tydliggöra sambandet mellan energieffektivisering och minskade klimatutsläpp.

– Det är viktigt att visa att var och en av oss kan göra skillnad. De klimatinsatser som människor gör i sina hem genom att byta till lågenergilampor eller tilläggsisolera spelar roll för klimatet, säger näringsminister Maud Olofsson.

Regeringen höjer också det årliga grundbidraget per kommun från 255 000 kr per år till 280 000 kr per år, samt erbjuder kommunerna ytterligare 30 000 kr per år och kommun. Detta under förutsättning av motfinansiering från kommunen med minst samma belopp.

På detta sätt kan rådgivarens arbetsuppgifter utvidgas till att även omfatta rådgivning mot den egna kommunen avseende energieffektivisering av kommunens egna byggnader.

Många enkla åtgärder skulle kunna minska energianvändningen i kommunernas byggnadsbestånd. Totalt omfattar regeringens satsning drygt 100 miljoner kronor.

Källa: Regeringen

Publicerad 20 januari 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.