Mer miljövänligt att renovera – på kort sikt

Renovera eller riva? Ur klimatsynpunkt kan det vara lika bra att rusta upp gamla hus, visar en norsk studie.

dscf0007.jpg

Kulturhuset i Trondheim jämfördes med ett lågenergihus med samma form och storlek. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren

Vad är egentligen bäst, att ta vara på gamla hus och renovera dem, eller att riva och bygga nya, energieffektiva hus? Norska riksantikvarieämbetet har låtit Civitas, ett konsultföretag verksamt inom bygg och miljö, göra ett antal livscykelanalyser för att undersöka detta. Resultaten pekar på att renovering kan vara ett bättre alternativ, åtminstone om man vill få effekt de närmaste åren. Kulturhuset i studien har bevarandekrav som minskar handlingsutrymmet vid renovering. Det är ett timmerhus från 1812 tillbyggt 1920 och renoverat de senaste åren. Det jämfördes med ett nybyggt, energisnålt hus med värmeanvändning på 22 kWh/kvm, år, vilket är nära de norska passivhuskraven. I studien ingår både fastighetsel och hushållsel, som lite överraskande bedöms vara större för kulturhuset än för det nybyggda huset.

Tre alternativ – Lågenergi- och passivhus har lägre elförbrukning än befintliga byggnader, särskilt eftersom vi förutsätter diodbelysning och belysningsstyrning i det nya huset, och energieffektivare apparater. Vi bedömer att det inte är möjligt att byta all utrustning i kulturhuset på grund av skyddsföreskrifterna, säger Eivind Selvig, Civitas. För kulturhuset togs det fram tre olika renoveringsalternativ, där huset bland annat tätas och isoleras. Forskarna har också undersökt hur byte av energislag skulle inverka på koldioxidutsläppen.

Kulturhuset bäst Slutsatsen är att de låga utsläppen för framställning av byggmaterial kompenserar kulturhusets högre utsläpp under driften i 25 år efter det att renoveringen färdigställts. Sett över en 60-årsperiod är däremot det nybyggda huset en bättre lösning. Rapporten finns att ladda ned på www.riksantikvaren.no under Tema – Energi og miljö.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 11/2011 sid 10  

Publicerad 18 november 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.