VVC-utredning i kontor

En utredning av vvc-förluster i kontorslokaler har genomförts i Stockholm. I referensgruppen har Energi och Miljötekniska Föreningen ingått. Rapporten finns redovisad i bifogad PDF