Pris för dämpning av utomhusgivare

STOCKHOLM Går det att dämpa utomhustemperaturgivaren på ett kostnadsfritt sätt för små fastigheter och vilken nytta gör denna dämpning?

Det är frågorna som Daphne Berenskiöld utrett i examensarbetet ”Dämpning av utomhusgivare i mindre fastigheter” vilket hon fick pris för av Energi och Miljötekniska Föreningen. Hon examinerades strax innan semestern från yrkeshögskolan KYH utbildning Energispecialist byggnader i Stockholm.

Motiveringen bakom priset löd:

Arbetet kännetecknas av ett djup och noggrannhet samt ett nyfiket intresse för tekniken, med en blandning av praktiska experiment och teoretiska resonemang.

Text: Mark Kretz

​Foto: Lynn Staflund