Nya förslag till energiprestandadirektivet

EU-kommissionen har publicverat nya utkast till förändring avn Energiprestandadriektivet

Det nya förslaget innbegriper bland annat

- en minsking av primärenergianvändningen med 30 procent til 2+30

- gott inneklimat är en startpuntk för energieffektiivisreing

- ökad kontroll av pannor

För dig som vill läsa mer se bifogade PDF-dokument