Ny bok! 34 frågor om BBR - VVS

den här boken hittar du 34 frågor och svar från Mats Östlunds artiklar i Energi & Miljö. En del texter har utvecklats, anpassats till regelförändringar och i vissa fall blivit längre och mer klargörande.
Att skriva en bok med frågor och svar om installationskraven i BBR kan vara svårt när regelverket förändras i den takt som de svenska byggreglerna har gjort de senaste åren. Frågorna i boken speglar det författaren främst möter från branschen och fokus ligger på luftkvalitet, arbetsmiljö, tappvattensystem, säkerhet samt ändring av byggnad.

Beställ boken