Mätning av luftflöden presenterades i Jönköping

Ett fruktostmöte om att mäta luftflöden enligt nya SS-EN 16211:2015 anordnades i september hos Ömangruppen i Jönköping.

Arrangörer var SIS Svenska Institutet för Standarder, Energi- och Miljötekniska Föreningen, Funktionskontrollanterna i Sverige, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare och Svensk Ventilation. På denna informationsträff presenterades Europastandarden Fältmetoder för mätning av luftflöden som har kommit på svenska som SS-EN 16211:2015. Standarden behandlar hur du mäter luftflöden på plats i byggnader, och ersätter gamla Formas standard T9:2007, Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. Standarden presenterades av Carl Welinder, vd för Swema AB, svensk expert i den europeiska standardiseringsgrupp som har utarbetat standarden.