Lunchträff i Stockholm om lagring av batterier

 Hur kan effekttariffer påverka lönsamheten för batterilagring i hemmet? Det var frågan för en lunchträff i Stockholm.


Lundastudenterna Elin Öhman och Jorunn Cardell presenterade sitt examensarbete om batterilagring av el. Foto: Mark Kretz

STOCKHOLM. Batterilagring av el har dykt upp som en möjlighet för fastighetsägare att använda batteriel för både lagring av överskottsel (om man har egen elproduktion) och ha möjlighet till redundans.
Detta ganska outforskade område har Lundastudenterna Elin Öhman och Jorunn Cardell undersökt och presenterade i år ett examensarbete i ämnet. Vid en lunchföreläsning i Stockholm presenterade de sitt arbete, som bygger på en litteratur- och en intervjustudie samt en teknoekonomisk fallstudie.
Resultatet av de två första studierna är att det finns behov av större flexibilitet i elsystemet, mer dynamiska tariffer och lagändringar för att förenkla för batterilagring (exempelvis förtydligande av definition av batterier, ökat stöd för batterilagring).