Lunchträff i Örebro om energideklarationer

Energideklarationerna stod i fokus när Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Örebro arrangerade ett lunchseminarium.

ÖREBRO. Under novembers lunchseminarium i Örebro diskuterades, under ledning av Kalle Almstedt på Kamtech, energideklarationer utifrån att många av de energideklarationer som gjordes för tio år sedan nu står inför en uppdatering. Förändringar i regler och krav stod på agendan tillsammans med frågeställningen vad vi i branschen har att lära sedan förra vändan.


Under ett lunchseminarium i Örebro diskuterades energideklarationer. Foto: Karl Lind

Några slutsatser som drogs av diskussionerna var att det är viktigt med dialog mellan fastighetsägareoch energiexpert där det är viktigt att tydliggöra vad fastighetsägaren vill ha ut av energideklarationen. Det konstaterades att oavsett åsikt om energideklarationer är de ett lagkrav och måste utföras, därför är det av stor vikt att det nedlagda jobbet blir användbart för fastighetsägaren. Ett förslag för att förbättra energideklarationernas rykte är att tillgängliggöra data och statistik, som finns i Boverkets databas Gripen, på ett bättre sätt samt att göra det möjligt att bilägga exempelvis rapporter.

I övrigt planeras vårens träffar för fullt för lokalavdelningen i Örebro. Under början av året planeras det för en innebandyturnering.

Text: Karl Lind