Lunchmöte i Borås om vädrets påverkan


Foto: Christian Rasmussen

Torbjörn Grönbergs, produktchef SMHI, höll ett lunchföredrag om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla hos Kungälvs Rörläggeri i Borås. Träffen var arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Borås.

Förutom SMHI:s produkter för normalårskorrigering graddagar, Energi-Index, presenterades extrema perioder, osäkerheter i indata, normalårkorrigering och nya Kyl-Index. Det sistnämnda erbjuds på tim-, dygns- eller månadsupplösning. Byggnadstyperna som används har valts ut i samråd med en referensgrupp och är tänkt att representera en större del av byggnadsbeståndet med kyla i Sverige. I den nya versionen tas bland annat hänsyn till värmetillskott från värmeförluster från tappvarmvatten och värmetillskott genom klimatskalet.