Kurs om installationsbrandskydd

LOKALAVDELNING VÄSTERÅS. Brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand- och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler, upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt med mera.
Det var några av punkterna då Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, höll kurs om installationsbrandskydd i Västerås.

Kursdeltagarna fick också lära sig mer om bland annat brandgaskontrollsystem i höga byggnader för trapphus, hissar och som brandgasventilation, trycksättning av utrymningshissar och brandbekämpningshissar.