Kurs om injustering i Skellefteå

LOKALAVDELNING SKELLEFTEÅ. En kurs om injustering av vätskeburna värmesystem anordnades i Skellefteå under ledning av Ulrika Brown, Energiverket. Kursen innefattade en ge - nomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat. Ämnen som togs upp var bland annat varför injusteringen är en av de viktigaste åtgärderna för att få en driftsäker och energioptimal anläggning, de olika stegen i hur beräkning och injustering ska utföras och vilka värden som bör redovisas för att all information ska framgå och därmed hur beräkningen är gjord.

 

Teknikutbildningen "Beräkning och utförande av injustering av värmesystem" med Ulrika Brown som föredragshållare kommer hållas digitalt i höst. Håll utkik på www.energi-miljo.se/utbildning för tid och datum.

 

Foto: Tomas Spett