Kallelse till extra föreningsmöte 5/2-2015

Kallelse till extra föreningsmöte 5 februari 2015 kl.13.00

Angående förslag till avskrivning av fordran på EMTF Förlag AB

Välkommen till extra föreningsmöte i Energi- och Miljötekniska Föreningen

Tid: torsdagen den 5 februari kl.13.00
Plats: Ljusgården, på Drottninggatan 33, 1 tr i Stockholm

Vi behöver er anmälan senast den 2/2- 2015

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Mötet stadgeenligt utlyst
  4. Val av två justeringsmän
  5. Förslag från styrelsen
    - Avskrivning av Energi- och Miljötekniska Föreningens fordran på EMTF Förlag AB
  6. Mötets avslutande

Förslag för beslut:

Energi- och Miljötekniska Föreningen avskriver fordran på EMTF Förlag AB
Energi- och Miljötekniska Föreningens styrelse föreslår att medlemmarna godkänner avskrivning av föreningens fordran på 1,25 MSEK på EMTF Förlag AB för 2014 års medlemsavgifter samt framtida fordran på 0,95 MSEK för 2015 års medlemsavgifter, för investering i utveckling av koncernens verksamhet och mer specifikt förlagets andel av investeringen.

Anmälan och underlag till beslut hittar du på www.emtf.se/aktiviteter