Injusteringskurs hölls i Skellefteå

Ulrika Brown höll en kurs i injustering i Skellefteå.

SKELLEFTEÅ. En kurs om injustering av vätskeburna värmesystem anordnades i Skellefteå under ledning av Ulrika Brown, Energiverket.

Kursen innefattade en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värmeoch ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

Ämnen som togs upp var bland annat varför injusteringen är en av de viktigaste åtgärderna för att få en driftsäker och energioptimal anläggning, de olika stegen i hur beräkning och injustering ska utföras och vilka värden som bör redovisas för att all information ska framgå och hur beräkningen är gjord.

Text: Mark Kretz Foto: Tomas Spett