Full fart hela våren i Örebro

ÖREBRO. I mars månad hade lokalavdelningen i Örebro glädjen att få besök. Josefin Persson, numera Structor, tidigare Örebro universitet, pratade om sin avhandling gällande ”Bättre luft i miljömärkta förskolor byggda som lågenergihus”. Ett spännande föredrag där hon visade på hur inomhusklimatet påverkades av vilken typ av byggnad hon undersökte. En månad senare, i april, styrde vi mot en av Örebros nya landmärken, nämligen Citypassagen, för ett studiebesök. Där fick vi ta en titt på den moderna kontorsbyggnaden och framförallt på hur byggnaden ska återanvända regnvatten för att spola toaletterna med. Vi tackar Castellum som tog emot oss. I maj kom en tillsynsförrättare från Nerikes Brandkår och redogjorde för skäligt brandskydd utifrån LSO, hur räddningstjänsten arbetar med tillsyn mot fastigheter i Nerikes Brandkårs upptagningsområde och liknande.

Då lokalavdelningen i Örebros kontaktperson Karl Kind går på föräldraledighet hänvisas frågor tills vidare till Viktor Olsson, viktor.olsson@melinsfastigheter.se. Karl är tillbaka 1 november.