Forskning ska värma bostäder


Foto: Lars Hansson

Brunnshög är en ny stadsdel i nordöstra Lund som kommer att värmas av överskottsvärme från forskningsanläggningarna Max lV och ESS som är belägna i närheten av det blivande bostadsområdet.

Vid en lunchträff arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Lund redovisade projektledarna Johnny Ragazzo och Sara Kralmark hos Kraftringen i Lund hur man med 65-gradigt vatten ska klara både varmvatten- och värmebehovet i de nya husen.

Överskottsvärmen kommer att distribueras via ett lågtemperaturfjärrvärmenät till brunnshögsborna. Delar av det nya rörnätet är helt nyutvecklat inför detta projekt. För fas tighetsägarna kommer lågtemperaturfjärrvärmen att innebära att energianvändningen kommer att bli omkring 40 kWh/kvm, år. I samband med projektet har ett helt nytt fjärrvärmerör utvecklats.