Föreläsningar om styr och övervakning

Energi- och Miljötekniska Föreningen arrangerade i samarbete med Slussen.biz tre föreläsningar på de orter som mässan ExpoStyr besökte under hösten.

MALMÖ, VÄXJÖ, JÖNKÖPING. Föreläsningarna tilldrog sig innan mässan öppnades för dagen. I Malmö och Växjö deltog Patric Sjöstrand respektive Martin Vennerström från ÅF som föreläsare och i Jönköping Henric Fransson från mjukvaruutvecklaren FM Technology.

Ämnena som dryftades behandlade bland annat möjligheter och nyttan av full digitalisering ur de olika branschledens perspektiv och hinder för densamma, fastighetsbranschens och Sveriges låga grad av digitalisering samt möjligheterna med AI och IOT. Totalt samlade föreläsningarnaunder veckan ett 70-tal deltagare.


Patrik Sjöstrand, ÅF, föreläste i Malmö. Foto: Ulrik Hammarsträng